Direct naar de content

Merle Schweppe geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester van Stichtse Vecht

Tijdens de raadsvergadering van 1 oktober heeft de gemeenteraad Merle Schweppe geïnstalleerd als kinderburgemeester. Na haar belofte om zich in te zetten voor de kinderen van Stichtse Vecht, kreeg zij de kinderambtsketen om haar schouders gehangen door burgemeester Yvonne van Mastrigt.

Merle heeft er veel zin in om het kinderburgemeesterschap te vervullen. Onderwerpen waar Merle zich het komend jaar sterk voor wil maken zijn: niet pesten op scholen, spelen voor kinderen met een beperking en meer waterpunten in de gemeente.

Bij het afscheid van Britt Klomp blikte burgemeester Van Mastrigt terug op het jaar dat Britt kinderburgemeester was en bedankte haar voor de prettige samenwerking. “Britt was een goede en fijne collega. Vier dagen na haar installatie regelde Britt al dat Stichtse Vecht de Landelijke Dag van Kinderburgemeesters zou organiseren afgelopen 28 september. Ze heeft volop meegedraaid in de organisatie.” Zaterdag 28 september waren circa 30 kinderburgemeesters uit het hele land naar Stichtse Vecht gekomen om deze dag bij te wonen.

Volgens de burgemeester spelen kinderburgemeesters een belangrijke rol bij kinderparticipatie. In artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag staat ook dat kinderen recht hebben om mee te praten over beslissingen die hen aangaan. In Nederland speelt dat vooral bij scheidingen, maar het mag ook ruimer worden opgevat. Denk aan beleidsmaatregelen die worden genomen over sport, scholen en het klimaat. Als dit van invloed is op de toekomst van jongeren, dan hebben zij ook het recht om mee te praten. Het gaat tenslotte om hun toekomst.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Noortje Arts, tel. (0346) 25 40 52. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl