Direct naar de content

Midden-Utrecht Werkt Door, ook tijdens corona

In samenwerking met:

De economische gevolgen van de huidige coronacrisis stelt werkgevers voor grote uitdagingen. Het Werkgeversservicepunt Midden-Utrecht brengt werkgevers en werkzoekenden bij elkaar, ook in tijden van het coronavirus. Daarvoor is een nieuw platform gelanceerd: www.middenutrechtwerktdoor.nl. Zo zorgt het Werkgeversservicepunt er samen met partners uit de regio voor dat Utrecht aan het werk blijft. Stichtse Vecht is één van de 17 partijen die bij dit initiatief betrokken zijn. Dit regionale platform sluit aan op het landelijke online platform NLWerktDoor.nl dat onlangs is gelanceerd.

Als gevolg van het coronavirus is er een verschuiving op de arbeidsmarkt ontstaan. “Er zijn organisaties die veel minder werk hebben, maar er zijn ook ondernemingen waarbij de vraag naar medewerkers explosief is gestegen. Dat biedt kansen. Het Werkgeversservicepunt Midden-Utrecht is er om vraag en aanbod te verbinden én Utrecht aan het werk te houden”, aldus Linda Voortman (voorzitter Utrechtse Werktafel en wethouder Werk en Inkomen Utrecht).

Maarten van Dijk, wethouder Werk en Inkomen en Economie in Stichtse Vecht: “We gaan door onzekere tijden waarbij de strenge en abrupte maatregelen tegen het coronavirus veel bedrijven voor ongekende uitdagingen stelt. Ik roep ondernemers in Stichtse Vecht op om dit nieuwe platform te bekijken en te benutten. Het kan behulpzaam zijn om door deze crisis heen te komen en zoveel mogelijk medewerkers aan het werk te houden, hoe pijnlijk het ook zal zijn als dat misschien bij een ander bedrijf zal zijn.”

Met ‘Midden-Utrecht Werkt Door’ wil de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht samen met 15 gemeenten, UWV en sociale partners zoveel mogelijk mensen aan het werk houden. Werkgevers die personeel over hebben of werkgevers die juist personeel nodig hebben, kunnen zich melden op dit platform. Zo kan er een (tijdelijke) uitwisseling van personeel plaatsvinden en wordt er voorkomen dat werknemers onnodig thuis komen te zitten. Dit initiatief sluit aan op het landelijke online platform www.NLWerktDoor.nl.

Binnen de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht zijn 5 Werkgeversservicepunten actief. Zij werken samen sociale partners om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden.