Direct naar de content

Nieuw appartementengebouw in Bisonspoor

Op de locatie van de voormalige Bestuursacademie (Bisonspoor 332) verrijst een nieuw appartementengebouw met 75 appartementen. Gemeente Stichtse Vecht en ontwikkelaar Urban Renewal VOF, een samenwerkingsverband tussen Dura Vermeer en KIKX Development, hebben hiervoor 18 juni een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Met het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst is de ontwikkeling van het nieuwe appartementengebouw op deze locatie een stap dichterbij gekomen. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over onder meer het woonprogramma en over de kosten van de herinrichting van de openbare ruimte (groen, fietspad, trottoirs). Zo zal 30% van de woningen in de sociale huursector worden gerealiseerd. De overige woningen worden vrije sector huurwoningen.

 

Frank van Liempdt, wethouder Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting: ”Ik ben blij met deze stap om een appartementengebouw te realiseren met woningen in dit segment, dus sociale huur en vrije sector huur. Juist aan deze woningen is binnen onze gemeente grote behoefte. Waar het kan, willen we woningen realiseren om aan de vraag tegemoet te komen. Met dit project krijgt ook de verbetering van Bisonspoor als woon- en verblijfgebied een impuls.”

 

Urban Renewal VOF organiseert dinsdag 6 juli tussen 14.00 en 19.00 uur een informatiemiddag en -avond voor omwonenden. Vanwege de coronaregels zal dit op afspraak zijn. Omwonenden ontvangen nog nadere informatie over de wijze van aanmelden.

 

De planning is dat na de zomer gestart wordt met de bestemmingsplanprocedure, zodat de bouw kan starten medio 2022.

Afbeeldingen

  • Ondertekening samenwerkingsovereenkomst nieuw appartementengebouw Bisonspoor 332
  • Ondertekening samenwerkingsovereenkomst nieuw appartementengebouw Bisonspoor 332

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met: Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur, tel. 06 – 20410718 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.

Foto vrij te gebruiken, bron: Gemeente Stichtse Vecht.

Op de foto v.l.n.r.: Projectdirecteur Roy van Lieshout (Dura Vermeer), wethouder Frank van Liempdt en directeur Bart van Sliedregt (KIKX Development).