Direct naar de content

Nieuw Integraal Veiligheidsplan Stichtse Vecht vastgesteld

Stichtse Vecht wil met een brede aanpak overlast verder terugdringen, criminaliteit bestrijden en het huidig veiligheidsniveau behouden. Dit is de ambitie in het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 (IVP) dat dinsdag 7 maart door de gemeenteraad is vastgesteld.

Burgemeester Ap Reinders is blij dat het nieuwe plan is vastgesteld: “In het IVP staat waar we de komende vier jaar aan werken met onze veiligheidspartners zoals politie en veiligheidsregio. Het plan bepaalt ook de inzet van bijvoorbeeld middelen en politiecapaciteit.”

Thema’s

Er zijn zes thema’s genoemd in het IVP: Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit, Digitale Veiligheid, Zorg en Veiligheid, Jeugd en Veiligheid, Buurt & Veiligheid en Risico- en Crisisbeheersing. Op deze terreinen worden de komende tijd verschillende initiatieven genomen die bijdragen aan het veiligheidsgevoel en veiligheid in Stichtse Vecht.

Digitale criminaliteit

Speciale aandacht is er voor digitale criminaliteit (cybercrime). Cybercrime neemt razendsnel toe en kan grote impact hebben op inwoners en ondernemers maar ook op de samenleving als geheel. In gesprekken met inwoners in onder meer de Week van de Veiligheid (oktober 2022) gaven zij aan dat zij zich over dit soort crisis het meest zorgen maken.

IVP

Met een IVP voert de gemeente regie op (lokale) veiligheid. Elke vier jaar stellen gemeenten een nieuw veiligheidsplan op. Het nieuwe veiligheidsplan is gemaakt in samenwerking met veiligheidspartners zoals politie en de Veiligheidsregio Utrecht. Het plan is geen blauwdruk maar dient als kompas voor de komende vier jaar; het is dynamisch en flexibel om zo snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit.

Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

 

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Judith Wildbret via 06 58 07 61 95 en persvragen@stichtsevecht.nl.