Direct naar de content

Nieuw project voor jongeren dankzij subsidie

De komende maanden gaat in Stichtse Vecht het project Young Leaders, special edition van start. 100 Jongeren volgen een programma waarbij zij een maatschappelijk plan maken en uitvoeren. In groepjes van 10 deelnemers volgen zij eerst drie workshops waarin zij hun plan voorbereiden. Ondersteund door een jongerenwerker van Jeugd-Punt brengen zij hun plan in de praktijk. De Gemeente Stichtse Vecht krijgt hiervoor een landelijke subsidie. Aanmelden voor het project is nog mogelijk.

Mes snijdt aan twee kanten
Veel jongeren kampen met de gevolgen van de coronacrisis, omdat ze minder contact kunnen hebben met anderen en niet kunnen doen wat ze zouden willen. Wethouder Veneklaas: “We horen steeds meer over verveling, lusteloosheid, maar ook over eenzaamheid en psychische klachten bij jongeren. Dit project zorgt ervoor dat de negatieve spiraal doorbroken wordt. Jongeren kunnen zich ontwikkelen, initiatief nemen en samen met anderen iets goeds doen voor hun omgeving. Het mes snijdt aan twee kanten: met dit project helpen we jongeren en zij starten een maatschappelijk initiatief voor bijvoorbeeld ouderen. Ik ben blij dat er vanuit het Rijk naast deze bijdrage nog meer geld beschikbaar wordt gesteld voor jeugd en welzijn.”

Doe ook mee
Dit project wordt uitgevoerd door Jeugd-Punt en Stichting Toekomst voor Buurtjeugd. Zij zoeken in totaal 100 jongeren die mee willen doen aan de workshops om zich vervolgens in te zetten voor anderen. Ze kunnen iets organiseren wat zij zelf leuk vinden, uiteraard passend binnen de coronaregels. Voorbeelden zijn activiteiten voor kinderen van de basisschool, sociale activiteiten voor en met jongeren met een beperking, sportieve en muzikale activiteiten voor senioren uit een verzorgingstehuis of initiatieven om eenzaamheid onder jongeren te doorbreken. Het programma duurt in totaal 8 weken. Als je hier ook aan mee wilt doen of meer informatie wilt ontvangen, kun je een bericht sturen naar MB@Jeugd-Punt.nl of een DM via het Instagramaccount van Jeugd-Punt.

Maatschappelijke Diensttijd: Young Leaders Light
Young Leaders, special edition is een verkorte versie van het Young Leaders programma dat Jeugd-Punt eerder al aanbood in Stichtse Vecht. De verkorte versie wordt speciaal ingezet vanwege de coronabeperkingen. Het project wordt gefinancierd met de landelijke subsidie Perspectief voor de jeugd met MDT. MDT is de afkorting van maatschappelijke diensttijd. Het doel van de subsidieregeling is jongeren, gemeenten en organisaties in de gelegenheid te stellen om de maatschappelijke effecten van corona te bestrijden.

Afbeeldingen

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen met Marga Buiter, tel. (0346) 25 42 67. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.