Direct naar de content

Nieuwbouw Broeckland College op huidige locatie

In samenwerking met:

Het college van B&W heeft besloten tot nieuwbouw van het Broeckland College op de huidige locatie aan de Engel de Ruijterstraat in Breukelen. Aansluitend heeft het college besloten tot tijdelijke huisvesting van de school op een deel van het handbal-asfaltveld naast de Stinzenhal, aan de Broekdijk-Oost. Start van sloop en nieuwbouw is voorzien in begin 2023.

De kosten voor de nieuwbouw en de tijdelijke huisvesting worden ingebracht bij het opstellen van de Kadernota 2023, die wordt vastgesteld door de gemeenteraad. De nieuwe school biedt straks plaats aan 550 leerlingen (nu 600).

 

Belangen goed afgewogen

Er zijn verschillende scenario’s onderzocht, waarbij de keuze voor nieuwbouw op de huidige locatie van het Broeckland College de meeste voordelen heeft. Nieuwbouw op de huidige locatie binnen de kaders van het bestemmingsplan kan veel sneller plaatsvinden dan elders. De sportverenigingen aan de Broekdijk-Oost houden zicht op doorontwikkeling, nu nieuwbouw van de school op een deel van het sportpark uit beeld is. Voor de locatiekeuze voor nieuwbouw en tijdelijke huisvesting is groot draagvlak bij de school en de sportverenigingen. Dit besluit sluit goed aan bij de wensen van omwonenden, zoals verwoord tijdens de inspraakavond begin dit jaar.

 

Uitdagende puzzel is gelegd

Wethouder Frank van Liempdt: “De keuze voor nieuwbouw van het Broeckland College op de huidige locatie is een mooi resultaat. We hebben goed geluisterd naar de wensen van de betrokkenen. Het was een hele puzzel om het plaatje rond te krijgen, maar ik ben blij met deze uitkomst. Het geeft de gewenste duidelijkheid en rust. En niet het minst belangrijk: de school blijft in Breukelen en kan de toekomst aan in een prachtig, nieuw gebouw.”

 

Fantastisch vooruitzicht

Directeur Guido van Hoek van het Broeckland College: “Het huidige gebouw is inmiddels ruim 60 jaar oud. Voor de leerlingen van nu en straks is het een fantastisch vooruitzicht dat er een eigentijds en goed ingericht gebouw komt dat past bij het modern onderwijsaanbod. Het programma van eisen voor het gebouw staat in de steigers en we kunnen snel starten met de architectenselectie en het ontwerpproces. Wij gaan in gesprek met de omwonenden over het ontwerp van de nieuwe school om een zo goed mogelijke inpassing in de omgeving te realiseren. We zien er naar uit om begin 2023 met de bouw van start te gaan.”

 

Nieuwe beachbalvelden

Een asfaltveld van handbalvereniging HV Nijenrodes wordt gebruikt voor de tijdelijke huisvesting van het Broeckland College. De handbalvereniging verhuist tijdelijk een deel van haar buitensportactiviteiten naar de Stinzenzaal. Op het resterende asfaltveld wil het college twee beachbalvelden realiseren. Hierdoor kunnen leden op dezelfde locatie blijven sporten én wordt de wens van de vereniging om beachbalvelden te realiseren ingevuld.

 

Ontwikkelingen los van elkaar

Met de keuze voor tijdelijke huisvesting voor de school op de huidige buitenlocatie van handbalvereniging HV Nijenrodes, blijven een (door)ontwikkeling van FC Breukelen, een verplaatsing van Lawn Tennis Vereniging Breukelen naar het sportpark én woningbouw op de huidige locatie van de tennisvereniging mogelijk.

Afbeeldingen

  • V.l.n.r.: wethouder Frank van Liempdt, bestuurder Stichting PCOU Willibrord Fawzia Nasrullah en directeur Broeckland College Guido van Hoek
  • V.l.n.r.: wethouder Frank van Liempdt, bestuurder Stichting PCOU Willibrord Fawzia Nasrullah en directeur Broeckland College Guido van Hoek

Foto v.l.n.r.: wethouder Frank van Liempdt, bestuurder Stichting PCOU Willibrord Fawzia Nasrullah en directeur Broeckland College Guido van Hoek

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, dan kunt u contact opnemen met:

Gemeente Stichtse Vecht: Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur, tel. 06 – 20410718 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.

Broeckland College/PCOU Willibrord: Mariël van der Lee, manager Communicatie, tel. 06 – 38069780,  e-mail m.vander.lee@pcouwillibrord.nl.