Direct naar de content

Nieuwe partijen voor onderhoud openbare ruimte

Wethouder Van Dijk tekende deze week namens het college van B&W een vijftal nieuwe contracten voor het onderhoud van de openbare ruimte met drie verschillende partijen. De VOF Agterberg-Bron neemt de komende drie jaar de groenvoorzieningen, de bermen en watergangen en het vegen en reinigen van verhardingen voor haar rekening, de Gebroeders Griekspoor gaan de speeltuinen onderhouden en de Nationale Bomenbank gaat het aanzienlijke bomenbestand van Stichtse Vecht onderhouden. Deze partijen kwamen na een Europese aanbesteding als beste uit de bus.

Wethouder Van Dijk: “Het is wel gebleken dat inwoners van Stichtse Vecht een goede en schone leefomgeving heel belangrijk vinden. Ik ben dan ook zeer verheugd dat we na een zorgvuldig en gedegen aanbestedingsproces drie gerenommeerde bedrijven hebben mogen selecteren die voor ons het onderhoud van de openbare ruimte gaan verzorgen de komende jaren. Ik wil de ambtelijke organisatie hier ook een groot compliment maken, want zij heeft onder grote druk en onder moeilijke omstandigheden een topprestatie geleverd. Ik heb er alle vertrouwen in dat met deze partijen de openbare ruimte de kwaliteit krijgt die inwoners van Stichtse Vecht verdienen.”

Vijf deelopdrachten beheer openbare ruimte
Het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR) is nu in een vijftal delen opgeknipt, waarmee de kans op onderlinge beïnvloeding sterk verminderd is. Ieder zogenaamd bestek heeft een eigen specialistisch werkpakket dat inhoudelijk logisch van opbouw is. Met deze opzet hebben lokale bedrijven meer kansen gehad om in te kunnen schrijven. Vanuit de gemeente is het makkelijker directievoering en toezicht te houden en is het ook makkelijker om over deze deelbestekken heen te regisseren. Zo krijgen Kansis Groen en de eigen buitendienst van de gemeente Stichtse Vecht ook een rol in het onderhoud van de openbare ruimte.

FIXI-meldingen
Via FIXI kunnen inwoners zaken melden in de openbare ruimte die zij signaleren waar de gemeente naar moet kijken.

Het fotocollagebeeld is te gebruiken onder vermelding van Sandra Stokmans Fotografie.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk tel. (0346) 25 42 44, 06 – 580 76 270 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.