Direct naar de content

Omgevingsvisie Stichtse Vecht vastgesteld

Meer ruimte voor groen, ontmoeten en bewegen

De gemeenteraad stelde op woensdag 12 januari de Omgevingsvisie van Stichtse Vecht vast. Een belangrijke mijlpaal. In de Omgevingsvisie staat hoe Stichtse Vecht er in de toekomst uitziet. Hoe Stichtse Vecht een fijne gemeente blijft om in te wonen, werken en vrije tijd door te brengen. En welke keuzes daarbij horen. De gemeente maakte de Omgevingsvisie samen met inwoners, organisaties en bedrijven.

Wethouder Arjan Wisseborn: “De Omgevingsvisie draait om alles wat we met elkaar belangrijk vinden in Stichtse Vecht. We zijn erg blij dat er zoveel mensen meedachten over de Omgevingsvisie. Vanwege de coronamaatregelen is er breed ingezet op digitale enquêtes, online bijeenkomsten en gesprekken met verschillende belanghebbenden. Daarmee is het een visie door en van ons samen.”

Een prettige, bereikbare en gezonde omgeving
Er komt meer ruimte voor ontmoeten, voldoende groen in de omgeving en mogelijkheden om te bewegen. Er worden nieuwe woningen gebouwd en er wordt ruimte gecreëerd voor ondernemers, zowel op bestaande bedrijventerreinen als door het bouwen van nieuwe bedrijfslocaties. De goede bereikbaarheid van de kernen en de bedrijventerreinen blijft behouden. Er wordt ingezet op duurzaam en schoon vervoer, zoals de fiets en het openbaar vervoer.

Versterken cultuur(historie), landschap en natuur
Stichtse Vecht is een unieke gemeente. Prachtige dorpsgezichten en buitenplaatsen laten de rijke geschiedenis van de verschillende kernen zien. Ook de boerderijen, natuur en rivieren zorgen voor een mooi landschap. Dit wordt behouden en waar mogelijk versterkt. De gemeente denkt met de boeren mee over hoe er omgegaan kan worden met bodemdaling en waar kansen liggen voor verbreding van activiteiten voor de boer.

Er wordt ruimte gegeven aan recreanten. Daarbij is het voorkomen van overlast belangrijk. Bijvoorbeeld door bezoekers beter te verspreiden over de gemeente, door een uitgebreider routenetwerk aan te leggen voor wandelaars en fietsers en door Groene Poorten te maken als beginpunt van een fiets- of wandeltocht. Bezoekers parkeren hier hun auto en stappen over naar een duurzaam vervoermiddel, bijvoorbeeld de fiets.

Goed omgaan met klimaatverandering en duurzaamheid
Het klimaat verandert. Er valt meer regen. Ook zijn er meer periodes met hitte. De openbare ruimte in Stichtse Vecht wordt daarom zoveel mogelijk aangepast aan de weersveranderingen. Zo komt er meer ruimte voor water, bomen en groen. Dit zorgt voor verkoeling bij hitte en het beter vasthouden van water in de bodem.

De Omgevingsvisie richt zich op zowel energiebesparing als op het overstappen op duurzame energie. Onder meer door het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets te stimuleren. En door grootschalig gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie.

Vervolgproces
In de Omgevingsvisie staan de doelen en plannen voor de toekomst in grote lijnen. Die plannen worden de komende jaren verder uitgewerkt. Het is een levend document dat niet in beton is gegoten. Als er ontwikkelingen zijn, dan passen we de visie daarop aan. De bijdrage van inwoners, ondernemers en organisaties is daarbij cruciaal.

Bekijk de Omgevingsvisie op: www.stichtsevecht.nl/omgevingsvisie.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht bel dan met Hugo Zelders, tel. 06 – 58 07 61 00 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.