Direct naar de content

ONDER EMBARGO Brandweervrijwilliger Ton Hoogendoorn uit Loenen aan de Vecht koninklijk onderscheiden

onder embargo tot na uitreiking op 6 maart 2020, 20.30uur

De heer Ton Hoogendoorn uit Loenen aan de Vecht ontvangt op vrijdag 6 maart een koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange verdiensten voor de brandweer Loenen aan de Vecht. De uitreiking vindt plaats tijdens de korpsavond van de brandweer om 20.30 uur, Keizer Ottolaan 2, 3632 BW Loenen aan de Vecht.  

De koninklijke onderscheiding behorend bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau wordt uitgereikt door burgemeester Ap Reinders. Voor hem is het de eerste officiële koninklijke onderscheiding die hij in Stichtse Vecht mag opspelden.

Achtergrondinformatie gedecoreerde
Ton Hoogendoorn staat al ruim 34 jaar als vrijwilliger klaar voor de brandweerpost Loenen aan de Vecht. Van 1 juli 2011 tot 1 februari 2019 was hij postcommandant van de post Loenen aan de Vecht.  Hij is op dit moment als bevelvoerder aan het korps verbonden.

Ook was hij voorzitter en algemeen bestuurslid van de vrijwillige vereniging brandweer Loenen.

Burgemeester Reinders typeert Hoogendoorn als iemand die “Als brandweerman altijd zijn werk serieus neemt en met gevaar voor eigen leven bij nacht en ontij een wezenlijke en belangrijke bijdrage levert aan de (brand)veiligheid van Loenen en haar inwoners.”


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Martin van Bruggen tel. (0346) 25 47 03. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl