Direct naar de content

Opnieuw fase Kockengen Waterproof afgerond

Binnen het project Kockengen Waterproof is weer een fase afgesloten. De werkzaamheden zijn afgerond in de wijk Groenlust Zuid (Fonteinkruid, Zwanebloem, Pijlkruid, Krabbescheer). Dit heuglijke feit werd gemarkeerd door het leggen van drie laatste stenen in de Zwanebloem door wethouder Frank van Liempdt, directeur Frank Mollenhof van het aannemersbedrijf en Arjan de Kloe van het ingenieursbureau. Wout van Vreeswijk was ook aanwezig namens de klankbordgroep van bewoners.

De afsluitende actie stond symbool voor de goede samenwerking tussen de gemeente, de aannemer, het ingenieursbureau en de bewoners tijdens de werkzaamheden.

 

Wat is er gedaan

Voor de inwoners van deze wijk komt hiermee een einde aan een lange periode van werkzaamheden. De openbare ruimte en de tuinen zijn opgehoogd, de bestaande riolering is vervangen door een riolering waarin afvalwater en regenwater gescheiden worden, een groot deel van de kabels en leidingen zijn vervangen, en de inrichting van de openbare ruimte is verbeterd. Zo is opnieuw een deel van Kockengen klaar voor de toekomst.

 

Ogen en oren in de wijk

Wethouder Frank van Liempdt: “Kockengen Waterproof is een omvangrijk en uniek project waarmee we de effecten van de bodemdaling in Kockengen aanpakken. De voortgaande bodemdaling zorgt voor wateroverlast en verzakkingen. Fase voor fase pakken we alle wijken aan die na de oorlog zijn bijgebouwd in Kockengen. Hoewel de voordelen duidelijk zijn, is het voor de inwoners van zo’n wijk een pittige tijd als we daar aan het werk zijn. Ook in deze fase was het fijn dat er buurtbewoners bereid waren om zitting te nemen in een klankbordgroep. Zij waren onze ogen en oren in de wijk en hebben ons geholpen om de overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken.”

 

Zevende afgeronde wijk

De wijk Groenlust Zuid is de zevende wijk die afgerond is sinds Kockengen Waterproof startte in 2014. Over enkele maanden beginnen de werkzaamheden in de wijken Welgelegen Noord en Welgelegen Zuid. De bewoners van de straten Roerdomp, Scholekster, Watersnip, Purperreiger en Fuut zijn daarover al geïnformeerd en uitgenodigd om te reageren op de plannen. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot het najaar van 2023. Wanneer alles volgens planning verloopt, wordt het volledige project Kockengen Waterproof afgerond in 2026. Na Welgelegen Noord en Zuid moeten er nog drie fasen worden aangepakt.

 

Samenwerking Kockengen Waterproof

Het project Kockengen Waterproof is een samenwerking tussen de gemeente Stichtse Vecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht. In het project wordt gewerkt aan oplossingen voor de water- en bodemdalingsproblemen in Kockengen en de omliggende polder. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen in het dorp Kockengen.

Wilt u meer weten over dit project? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/kockengenwaterproof.

Afbeeldingen

  • Wethouder Frank van Liempdt (midden), directeur Frank Mollenhof (links) van het aannemersbedrijf en Arjan de Kloe (rechts) van het ingenieursbureau legden de laatste drie stenen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht bel dan met Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur, tel. 06 – 20410718 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.

Foto vrij te gebruiken. Bron: Gemeente Stichtse Vecht

Bijschrift: Wethouder Frank van Liempdt (midden), directeur Frank Mollenhof (links) van het aannemersbedrijf en Arjan de Kloe (rechts) van het ingenieursbureau legden de laatste drie stenen.