Direct naar de content

Organisaties maken gemeente dementievriendelijker

Wereld Alzheimer Dag: Â’Samen bewegenÂ’

Afgelopen dinsdag 17 september tekenden 10 nieuwe organisaties de Intentieverklaring Samen Dementievriendelijk Stichtse Vecht tijdens een druk bezochte bijeenkomst in Goudestein. De ondertekening kende verschillende primeurs: de eerste sportverenigingen, de eerste basisschool, het eerste productiebedrijf! En opnieuw enkele kerken, dorpsraden en ook het Platform Gehandicapten Stichtse Vecht. Inmiddels hebben in totaal 33 organisaties de verklaring ondertekend.

Komende zaterdag is het Wereld Alzheimer Dag. Deze dag staat dit jaar in het teken van ‘Samen Bewegen’. Wethouder Hetty Veneklaas (sociaal domein):”Des te mooier dat de eerste sportclubs de Intentieverklaring hebben ondertekend: de Maarssense Hockeyvereniging, tennisvereniging Luck Raeck, en de Maarssense zwem- en poloclub De Fuut!”. Xenia Schönfeld, voorzitter van de hockeyvereniging: “Wij zijn een vereniging die zich richt op de hele familie. En dementie komt vroeg of laat in elke familie voor. Daarom hebben we geen moment geaarzeld om mee te doen, dat vinden we echt bij onze vereniging horen, met zijn 1500 leden!”

Basisschool De Kameleon en vele anderen doen mee

Naast de drie sportverenigingen waren er nog meer primeurs. Als eerste basisschool tekende De Kameleon, en de aanwezige directeur, leerkrachten en leerlingen kregen ook meteen de sticker ‘Wij zijn dementievriendelijk’ uitgereikt door wethouder Hetty Veneklaas. In alle groepen 5 t/m 8 van De Kameleon is er een les besteed aan dementie, dat wordt vanaf nu standaard in groep 5, en alle leerkrachten hebben de training gevolgd om te weten hoe je omgaat met mensen met dementie. Een andere primeur: als eerste productiebedrijf tekende staalbedrijf Conmedra uit Nieuwersluis. En verder opnieuw twee dorpsraden, die van Nieuwer Ter Aa en Vreeland, twee kerken: de Pauluskerk en de geloofsgemeenschap Vecht en Angstel, en ook het Platform Gehandicapten Stichtse Vecht.

Wethouder Hetty Veneklaas: ”Ik ben ontzettend trots op deze organisaties! Wat een enthousiasme stralen ze uit. Echt geweldig! En bijzonder dat De Kameleon ook meteen het predicaat ‘Dementievriendelijk’ heeft verworven! Kinderen hebben immers grootouders. Bovendien kun je niet vroeg genoeg beginnen met het dementievriendelijker maken van onze samenleving.

We kunnen veel voor elkaar betekenen

Veneklaas: ”En wat dat motto ‘Samen bewegen’ betreft, dat slaat wat mij betreft ook op onze campagne. Eind 2016 zijn we samen in beweging gekomen, om te zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving. Immers, één op de vijf mensen in Nederland krijgt vroeger of later een vorm van dementie. Iedereen krijgt er mee te maken, in de familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk. Het is belangrijk dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk kunnen meedoen en een waardig en zinvol leven kunnen leiden. In een dementievriendelijk Stichtse Vecht worden mensen met dementie volledig geaccepteerd. Als we allemaal een beetje moeite doen, kunnen we veel voor elkaar betekenen”.

Stagfonds helpt met financiering

De campagne heeft de afgelopen jaren een extra impuls gekregen door de medefinanciering door het STAGfonds Stichtse Vecht.

Ook meedoen aan Samen Dementievriendelijk

Organisaties en bedrijven die zich in willen zetten om Stichtse Vecht dementievriendelijker te maken, kunnen zich aanmelden via samendementievriendelijk.sv@gmail.com. Ook kunt u hier terecht voor meer informatie over deze campagne.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marga Buiter, tel. (0346) 25 42 67. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl