Direct naar de content

Overeenkomst voor verbouwing Fujitsu-toren in Maarssenbroek getekend

Maandag 1 november 2021 hebben wethouder Wonen Frank van Liempdt en directeur Patrick van der Sman van We Do Projects een overeenkomst getekend voor de herontwikkeling van de Fujitsu-toren in Het Kwadrant in Maarssenbroek. Deze financiële overeenkomst legt de bijdrage van de projectontwikkelaar aan de openbare ruimte en infrastructuur vast. De verbouwing van de kantoortoren levert 260 studentenwoningen op. De omgevingsvergunning wordt naar verwachting binnenkort afgegeven.

In vervolg zal het overige terrein bouwrijp gemaakt worden en kan gestart worden met de nieuwbouw van twee wooncomplexen (499 woningen) met hieronder gelegen parkeergarage. Naar verwachting start de bouw van de studenteneenheden begin 2022 en de nieuwbouw later dat jaar.

Wethouder Wonen Frank van Liempdt: “Deze ondertekening is een belangrijke mijlpaal in de omvorming van deze kantorenlocatie naar een kwalitatief hoogwaardige, leefbare, samenhangende en op de toekomst gerichte woon- werkomgeving. Er kan nu snel gebouwd worden, als koploperproject binnen deze grootste ontwikkellocatie van Stichtse Vecht met transformatie en nieuwbouw van in totaal 2.300 woningen. De eerste ‘schop in de grond’ is goed nieuws voor de woningzoekenden in onze gemeente!”

Het Kwadrant maakt onderdeel uit van de omvorming van de kantorenlocatie ‘Planetenbaan en Het Kwadrant’. Het is een van oorsprong typische kantoorlocatie in Maarssenbroek. Sinds een aantal jaren is er sprake van aanzienlijke leegstand en kent het een verouderde uitstraling. Om de verpaupering van het kantorengebied tegen te gaan en tegelijkertijd te voorzien in de grote vraag naar woningen, wil de gemeente de kantorenlocatie omvormen.

Afbeeldingen

  • Directeur Patrick van der Sman van We Do Projects en wethouder Wonen Frank van Liempdt
  • Het Kwadrant
  • Wethouder Wonen Frank van Liempdt en directeur Patrick van der Sman van We Do Projects

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen met Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur, tel. 06 – 20410718. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.