Direct naar de content

Overlast van jongeren in Breukelen-Noord afgenomen

Maatregelen hebben effect

De maatregelen die zijn genomen om de overlast van jongeren in Breukelen-Noord te beperken, hebben effect. In het voorjaar was de overlast van onder andere rondhangende jongeren rond de speeltuin op de hoek van de Schepersweg en de Vrijheidslaan dusdanig ernstig dat maatregelen nodig waren. Het aantal jongerenoverlastmeldingen is de afgelopen maanden drastisch verminderd. Nu de jongerenoverlast is afgenomen, wordt een nieuwe fase ingegaan.

Burgemeester Yvonne van Mastrigt: “De politie, Jeugd-Punt en de gemeente zijn blij dat de rust wedergekeerd lijkt te zijn. De jeugd laat zich weer op een positieve manier zien in de wijk. Dat betekent dat het niet langer nodig is om door te gaan met het nemen van maatregelen. Het is nu tijd voor een volgende stap. Er met elkaar voor zorgen dat de omgeving veilig en leefbaar blijft.”

Na een bewonersbijeenkomst in april dit jaar is direct een aantal maatregelen genomen om de overlast aan te pakken. Straatcoaches zijn ingezet, extra surveillance, camera’s zijn geplaatst en extra lampen zijn aangebracht bij de appartementencomplexen. Ook heeft Jeugd-Punt succesvolle projecten, zoals Young Leaders, gedraaid met het jongste deel van de groep.

Een nieuwe fase breekt nu aan. Er is geen wettelijke onderbouwing meer om de camera te laten staan. Die wordt op 1 oktober verwijderd. Daarnaast is 31 oktober de laatste werkdag van de straatcoaches. Wel blijven Politie, de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) en Jeugd-Punt actief en alert in Breukelen-Noord.

Mocht door onvoorziene omstandigheden de overlast toch terugkeren, zijn inwoners geadviseerd het gesprek aan te gaan met de jongeren. Mochten zij daarbij hulp wensen, dan kunnen zij contact opnemen met Jeugd-Punt. Bij acute problemen kan altijd de politie worden ingeschakeld. In dat geval bekijken gemeente, Politie, Jeugd-Punt en de woningbouwcorporatie opnieuw met elkaar welke maatregelen genomen kunnen worden om de overlast te beperken.

Op 30 september is er voor de bewoners die nog vragen hebben de mogelijkheid om naar een inloopavond te komen. Die vindt plaats van 19:30 tot 20:30 uur in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, Schepersweg 6e in Breukelen.


Noot voor de redactie:

ocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Tara Wierda, tel. 06 12 25 58 25. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl