Direct naar de content

Pilotproject Zelfbeheer groen van start

De gemeente kiest met een nieuwe aanpak voor een coproducerende vorm van participatie rondom het zelfbeheer van groen. Bewoners mogen zoveel mogelijk zelf doen, maar wel binnen vastgestelde kaders. De gemeente vraagt burgers om eigen organisatiekracht, zelf een plan te maken en medestanders te vinden. En eventueel het regelen van de eigen financiering. De gemeente gaat het zelfbeheer van gemeentelijk groen en het aanleggen van geveltuintjes actief stimuleren.

Het college van B&W heeft dinsdag 22 maart 2022 de visie, procesinrichting en het uitvoeringsplan voor zelfbeheer van groene initiatieven vastgesteld. Hiermee kan het pilotproject Zelfbeheer van start.

Maarten van Dijk, wethouder beheer openbare ruimte: ”We hebben heeft twee studenten van de studie Tuin- en Landschapsinrichting aan de Hogeschool Van Hall Larenstein een onderzoek laten uitvoeren naar het proces rondom zelfbeheer van gemeentelijk groen. We hebben als college hun advies voor de visie en de passende procesinrichting voor het zelfbeheer overgenomen. Bewoners krijgen de kans om de eigen leefomgeving te vergroenen, ondersteund door de gemeente. Met de nieuwe aanpak kiezen we voor een coproducerende vorm van participatie rondom het zelfbeheer. Bewoners mogen zoveel mogelijk zelf doen, maar wel binnen vastgestelde kaders”.

Coördinator Zelfbeheer
Een coördinator Zelfbeheer wordt contactpersoon voor inwoners die gemeentelijk groen in zelfbeheer willen nemen. Deze ondersteunt bewoners met advies waar nodig. Denk hierbij aan advies over beplanting en beheer en ondersteuning bij het rooien van een plantvak. Aanvragen voor het zelfbeheer van een boomspiegel, plantvak, plantsoen of bijenlint kunnen voortaan gedaan worden via een digitaal formulier op de website van Stichtse Vecht.

Eenmalige bijdrage uit CLB
Via het Centraal Leefbaarheidbudget veel aanvragen van bewoners voor vergroening van de buitenruimte en zelfbeheer initiatieven binnen. Dit jaar wordt het project Zelfbeheer opgestart om aanvragen voor zelfbeheer in de openbare ruimte beter vorm te geven. Er gaat daarom €25.000,- vanuit het Centraal Leefbaarheidsbudget naar het project Zelfbeheer.

Schoon, heel & veilig
Een gezonde leefomgeving kan aansporen tot gezond gedrag, zoals ook in de Omgevingsvisie van Stichtse Vecht al is vastgesteld. Participatie van bewoners in de groene openbare ruimte kan daar extra aan bijdragen. Zo zorgen gemeente en bewoners samen voor een prettige en gezonde leefomgeving die schoon, heel en veilig is. Dit is ook in lijn met de raadsbreed aangenomen motie 6.5 over het ‘meer aanjagen vergroenen, tuinen en straten’.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk tel. (0346) 25 42 44, 06 – 580 76 270 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.