Direct naar de content

Plant voor Plant eerste ontvanger van subsidie uit Stimuleringsfonds Duurzaamheid

Zaailingen uit Park Goudestein naar bomenhub

Het Plant voor Plant-project ontvangt € 24.860,- vanuit het Stimuleringsfonds Duurzaamheid. Dit initiatief bestaat sinds januari 2019 en wordt vrijwillig gerund door initiatiefneemster Margot Aler, samen met vijftien vrijwilligers afkomstig uit Stichtse Vecht en omgeving. Plant voor Plant zet in op het compenseren van broeikasgas door het planten van bomen. De gemeente doneert ook zelf 300 jonge bomen uit Park Goudestein aan deze planten-en bomenhub.

Jeroen Willem Klomps, wethouder Duurzaamheid:Stichtse Vecht staat net als iedere andere gemeente voor een enorme opgave om te voldoen aan de landelijke klimaatopgave. Eerder dit jaar is het stimuleringsfonds Duurzaamheid gelanceerd, waarmee duurzame initiatieven uit de samenleving worden ondersteund. De eerste toekenning uit dit stimuleringsfonds is voor Plant voor Plant uit Maarssen. Deze organisatie draagt op een mooie wijze bij aan onze doelstelling om te komen tot een klimaatneutrale gemeente”.

Zaailingen uit Park Goudestein naar Plant voor Plant
De Bomenhub van Margot Aler draagt bij aan het tijdelijk onderdak geven aan jonge bomen, ook wel zaailingen genoemd, om ze daarna op particuliere gronden, bij agrariers, in natuurgebieden, of bij particulieren in hun tuin te planten. De gemeente doneert 300 zaailingen uit Park Goudestein aan deze bomenhub.

Maarten van Dijk, wethouder natuur en landschap: ”Stichtse Vecht vindt het belangrijk om de biodiversiteit te stimuleren en de landschappelijke identiteit te behouden, te versterken en te ontwikkelen. We ondersteunen Plant voor Plant dan ook van harte. Naast de verleende subsidie, doneren we vandaag ook 300 zaailingen uit Park Goudestein. Zo dragen wij een steentje bij door overtallige zaailingen van bomen en struiken in natuurgebieden de kans te geven elders op op te groeien. Bomen zijn immers essentieel om het teveel aan broeikasgassen in onze atmosfeer terug te dringen.”

Broeikasgasreductie door planten van bomen
Komend jaar worden er, samen met de inwoners en ondernemers van Stichtse Vecht en het landelijke platform MeerBomenNu, 5.150 tot 10.300 bomen geplant, zowel op door de gemeente aangewezen openbare als ook op privé gronden. Dit aantal bomen is goed voor circa 123.600 – 247.200 kilo broeikasgas (CO2)-compensatie per jaar. Na 50 jaar, de gemiddelde levensduur van een boom, betekent dit een broeikasgas-compensatie van 6.180.000 – 12.360.000 kilo.

Tweede kans voor zaailingen
De natuur produceert ieder jaar een overdaad aan jonge bomen en struiken. Sommige vormen voedsel voor wilde dieren en insecten, andere groeien op tot een nieuwe generatie bomen en struiken. Maar de meesten halen het niet. Ze sterven af en dragen op die manier bij aan de biotoop, of ze worden verwijderd en versnipperd als onderdeel van regulier natuurbeheer. Door zaailingen uit bossen of parken te oogsten, ontstaat er ruimte voor bomen om beter te groeien. Zo ontstaat een mooier bos en met het verplanten van de jonge bomen kunnen zij op andere plekken bijdragen aan biodiversiteit en CO2 opslag. Zaailingen zijn duurzamer en veerkrachtiger dan gekweekte bomen.

Stimuleringsfonds Duurzaamheid
Projecten die structureel bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot komen in aanmerking voor het Stimuleringsfonds Duurzaamheid. Zowel samenwerkingsverbanden van inwoners, organisaties en bedrijven kunnen een aanvraag bij de gemeente indienen tot een maximum van 25.000 euro.

 

Afbeeldingen

  • Margot Aler van Plant voor Plant hoort dat zij eerste ontvanger van subsidie uit Stimuleringsfonds Duurzaamheid is
  • Wethouder Van Dijk oogst zaailingen uit Park Goudestein om naar de bomenhub te brengen
  • Wethouder Van Dijk brengt zaailingen uit Park Goudestein naar de bomenhub
  • Wethouder Van Dijk kuilt zaailingen in van Park Goudestein bij de bomenhub