Direct naar de content

Reacties welkom op Ontwerp Omgevingsvisie

Stichtse Vecht in 2040: gezond en fijn leven en wonen

Op een digitale informatieavond, door een zienswijze te sturen en tijdens spreekuren kunnen inwoners, ondernemers en organisaties reageren op de Ontwerp Omgevingsvisie van de gemeente Stichtse Vecht. Het document ligt sinds vrijdag 4 juni ter inzage. De visie beschrijft wat voor gemeente we in 2040 willen zijn. Een gemeente waarin jong en oud prettig wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen. Stichtse Vecht heeft als doel een gezonde en fijne woon- en leefomgeving te bieden.

In de Omgevingsvisie kijkt de gemeente 10 tot 20 jaar vooruit. Naast het ruimtelijk aspect besteedt de visie aandacht aan gezondheid, veiligheid, economie en duurzaamheid. Op hoofdlijnen zijn ambities en doelen vastgelegd. Deze worden de komende jaren verder uitwerkt. De Omgevingsvisie laat zien wat inwoners, ondernemers en organisaties belangrijk vinden voor de toekomst van de gemeente. Het laat zien hoe we invulling geven aan de grote opgaven voor de toekomst. Hoe we werken, wonen  en onze vrije tijd doorbrengen, zowel in de kernen van Stichtse Vecht als in het buitengebied. En hoe we dat op een gezonde, veilige en duurzame manier kunnen doen. Om de 4 à 5 jaar wordt de visie bijgesteld, bijvoorbeeld door nieuwe ambities toe te voegen.

Grote betrokkenheid
De gemeente heeft de Ontwerp Omgevingsvisie geschreven op basis van bijdragen van inwoners, ondernemers en organisaties. Hiervoor zijn op verschillende momenten informatie en meningen opgehaald. Zo waren er enquêtes, online bijeenkomsten met inwoners en ondernemers en digitale gesprekken met verschillende belanghebbenden. Naast dorpsraden, ondernemersverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties en natuur- en milieuorganisaties werden ook jongeren uitgenodigd om te reageren. “De opkomst was hoog en betrokkenheid groot. De opbrengst, ruim 4.000 reacties, hebben we zoveel mogelijk verwerkt in de Omgevingsvisie. Met de Ontwerp Omgevingsvisie willen we toetsen of de visie aansluit bij dat wat de raad, inwoners, ondernemers en organisaties voor ogen hebben”, aldus wethouder Jeroen Willem Klomps.

Snelle Vecht
In de Ontwerp Omgevingsvisie wordt beschreven hoe de gemeente het aanwezige groen en natuur zoveel mogelijk wil behouden en waar mogelijk wil versterken. Niet alleen in het buitengebied, maar ook in de wijken. Ook de toegankelijkheid is daarbij belangrijk. Hoe de leefomgeving is ingericht, heeft veel relatie met gezondheid. Hier willen we de komende jaren meer aandacht aan besteden. Om het buitengebied zoveel mogelijk in tact te houden, komen mogelijk grootschalige woningbouw en uitbreiding van bedrijventerreinen in het gebied tussen de snelweg A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal. De zogenoemde Snelle Vecht. Het station van Breukelen, een schakel tussen de groene gebieden, gaat hierbij een belangrijke rol spelen. De omgeving van het station biedt ook mogelijkheden voor uitbreiding van industrie en woningen. Naast de ontwikkeling van de Snelle Vecht kijken we ook hoe we de kleinere kernen kunnen versterken. Bijvoorbeeld door kleinschalige woningbouw en te kijken welke voorzieningen er nodig zijn.

Koersdocument
Vanaf 2019 is aan de Omgevingsvisie gewerkt. Hiervoor is in juli 2019 door de gemeenteraad het Kaderstellend koersdocument vastgesteld. Dit was het startdocument en opdracht voor het opstellen van de Omgevingsvisie. De reacties op het ontwerp worden waar mogelijk meegenomen in de definitieve Omgevingsvisie, die eind 2021 voor vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Ter inzage
De Ontwerp Omgevingsvisie ligt vanaf vrijdag 4 juni tot en met donderdag 15 juli 2021 ter inzage. De Ontwerp Omgevingsvisie is op verschillende manier te bekijken zoals op de website www.stichtsevecht.nl/omgevingsvisie. Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen reageren op de Ontwerp Omgevingsvisie. Op donderdag 17 juni organiseert de gemeente een digitale bijeenkomst van 19.30 tot 21.00 uur. Verder is er een telefonisch spreekuur. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.stichtsevecht.nl/omgevingsvisie.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Hugo Zelders tel. (0346) 25 40 20 of 06 – 58 07 61 00 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.