Direct naar de content

Reparatie Wethouder D.M. Plompbrug

Voor de zomervakantie heeft de gemeente de Plompbrug onderzocht en geconstateerd dat het kwelscherm onder de brug niet meer voldoet. Hierdoor was de brug niet veilig genoeg om het zwaardere verkeer toe te laten en is er een tijdelijke omleiding voor het zwaar verkeer ingesteld. De gemeente gaat de brug vanaf 27 november 2019 repareren. Na deze werkzaamheden kan al het verkeer (ook het zwaar verkeer) weer over de brug rijden.

Uitvoering werkzaamheden Plompbrug vanaf 27 november

De werkzaamheden duren twee weken en starten op 27 november aanstaande. Er wordt vanaf het water en straat gewerkt. Bij het plaatsen van de kwelscherm kan mogelijk geluidsoverlast ontstaan. Ook vinden er graafwerkzaamheden plaats en wordt een kleine bouwplaats ingericht.

Omleiding voor gemotoriseerd verkeer

Tijdens de werkzaamheden is de brug voor al het gemotoriseerde verkeer gesloten. Het verkeer wordt via de bestaande omleidingsroute geleid. De Vechtzijde blijft voor bewoners bereikbaar. Incidenteel kan een graafmachine de weg blokkeren.

Brug blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers

Voor (brom)fietsers en voetgangers worden voorzieningen getroffen zodat zij te voet gebruik kunnen maken van de brug.

Groot onderhoud op langere termijn

De reparatie aan de brug is noodzakelijk om het zwaar verkeer weer veilig over de brug te laten rijden. Het groot onderhoud aan /vervanging van de brug zal in een latere fase (~5 jaar) worden uitgevoerd. Dat betekent dat voor de komende periode alleen het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd en dat er geen grote investeringen in de brug worden gedaan.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Tara Wierda, tel. 06 12 25 58 25. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl