Direct naar de content

Snel internet voor alle inwoners van gemeente Stichtse Vecht

Glasvezelaansluitingen in de buitengebieden

Dinsdag 27 juni tekende de gemeente een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van glasvezel in buitengebieden. Wethouder Dick Polman van Stichtse Vecht, wethouder Anja Vijselaar van De Ronde Venen en directeur Pieter van Grunsven van Glasdraad spreken hiermee af dat er glasvezelaansluitingen komen voor de inwoners die dit nog niet hebben.

Snel en stabiel internet voor iedereen
Wethouder Dick Polman is blij met deze stap: “Gemeente Stichtse Vecht vindt dat iedereen recht heeft op toegang tot een snelle en stabiele internetverbinding. Onze rol als gemeente, samen met andere gemeenten, is het zoeken en vinden van een partij die dit voor ons kan realiseren. Een partij die dit óók in het buitengebied wil aanleggen, want dat blijkt veel lastiger dan men denkt. Het is ontzettend belangrijk dat dit nu geregeld wordt. Zodat goed internet niet meer afhangt van de plek waar je woont. Samen met Glasdraad kunnen we daarvoor zorgen.”

Samenwerking gemeente, Glasdraad en inwoners
De aanleg van glasvezel in het buitengebied is ingewikkeld. Dit komt door de lange afstanden die afgelegd moeten worden en de situatie van de bodem. In de samenwerkingsovereenkomst die is afgesloten tussen gemeente en Glasdraad zijn afspraken gemaakt over de uitvoering hiervan en de vergoeding van de kosten. Daarnaast vraagt de overeenkomst ook om betrokkenheid van de inwoners die het betreft. Wanneer de helft van de inwoners meedoet, kan Glasdraad de glasvezelaansluiting ook daadwerkelijk verzorgen. Inwoners betalen een eigen bijdrage (waarschijnlijk rond € 2.500,- per aansluiting).

Na de zomer informatiecampagne
Glasdraad start eind van de zomer met een campagne om inwoners van het buitengebied te attenderen op de mogelijkheid een aansluiting op het glasvezelnet te krijgen. Elke adres in het gebied krijgt de mogelijkheid te worden aangesloten. Tijdens informatiebijeenkomsten voor inwoners legt Glasdraad uit hoe zij zich kunnen inschrijven en wat de voorwaarden zijn. Meer informatie vindt u op www.glasdraad.nl

Afbeeldingen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht neem dan contact op met Tamara Rijnen via persvragen@stichtsevecht.nl