Direct naar de content

Snelheid Plesmanlaan blijft 30 km/uur bij ontwikkeling Zogwetering en Daalsehoek

Voor de realisatie van een woonwijk in de Zogwetering is door adviesbureau RoyalHaskoning/DHV onderzocht of dit vanuit verkeerskundig oogpunt mogelijk is. Uit het rapport dat zij hebben opgesteld blijkt dat de realisatie van een woonwijk met 100 tot 130 woningen mogelijk is. Het rapport adviseert daarnaast dat er enkele verkeerskundige aanpassingen nodig zijn. De gemeente neemt dit advies over door voor de ontwikkeling van de Zogwetering en de Daalsehoek als voorwaarde te stellen dat de Plesmanlaan ingericht gaat worden als een 30km-zone.

De huidige inrichting van de Plesmanlaan is die van een 50km weg, maar je mag er 30km rijden. Dit zorgt voor verwarring voor de weggebruikers. RoyalHaskoning/DHV adviseert om dit aan te passen. Hierbij kan gekozen worden om ofwel de snelheid te verhogen naar 50km/uur zodat het past bij de inrichting of de inrichting aan te passen zodat het past bij de snelheid van 30 km/uur.

Projectwethouder Van Dijk: “Wij kiezen nadrukkelijk voor het handhaven van de 30 km/uur en de verkeersinrichting van de Plesmanlaan zal daarop op termijn aangepast worden. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede, zeker ook met het oog op de ontwikkeling van de Daalsehoek in de toekomst”.

Randvoorwaarden
Vorige week zijn alle adviesrapporten voor de gebiedsontwikkeling Zogwetering vrijgegeven voor participatie. Naast het verkeersonderzoek is er bijvoorbeeld ook gekeken naar de erfgoedwaarden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NWH) in welk gebied de Zogwetering gedeeltelijk valt. De NHW staat op de nominatielijst voor Unesco Werelderfgoed. Dit betekent dat nieuwe planontwikkelingen in of nabij de NHW aan strikte voorwaarden moeten voldoen.

Participatie: uitwerking van varianten
Op donderdag 5 november vinden digitale bijeenkomsten plaats met stakeholders en met een werkgroep van bewoners. Tijdens deze bijeenkomsten komen de verschillende onderzoeken aan bod. De deelnemers kunnen hun voorkeuren op de bouwstenen voor de twee overgebleven varianten aangeven. Met de opgehaalde informatie wordt een integrale visiekaart gemaakt, gebaseerd op een zo breed mogelijk gedragen voorkeursmodel van omwonenden, overige wijkbewoners en stakeholders. Uiteindelijk zal deze visiekaart vertaald worden in een zogenaamde structuurvisie voor het plangebied.

Ontwikkeling nieuwe woonwijk Zogwetering
Aan de Zogwetering in Maarssen wil de gemeente in de toekomst een nieuwe woonwijk gaan ontwikkelen. Hiermee wil de gemeente een deel van de woningbouwopgave realiseren. Extra woningen zijn hard nodig binnen de gemeente. De nieuwe woonwijk moet komen op de locatie van de voormalige rioolwaterzuivering aan de Zogwetering in Maarssen. Deze rioolwaterzuivering is in 2019 gesloten. De ruimte die beschikbaar komt op het gemeentelijke afvalscheidingsstation aan de Zogwetering is ook bestemd voor de nieuwe woonwijk. Dit afvalscheidingsstation is aan vervanging/verplaatsing toe. Ook is het mogelijk dat een particulier perceel aan de Machinekade bij het project betrokken wordt.