Direct naar de content

Start uitkering energietoeslag voor lagere inkomens

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen van € 800,-. Met dit extra geld kunnen zij een deel van de gestegen energiekosten betalen. Huishoudens met een laag inkomen die bij de gemeente bekend zijn, krijgen de energietoeslag automatisch. Voor andere inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm geldt dat zij zelf een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kunnen indienen via www.stichtsevecht.nl/energietoeslag.
 

Maarten van Dijk, wethouder Werk en Inkomen: De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. De Rijksoverheid verlaagt de energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het minimum) is er een extra tegemoetkoming van de regering: de eenmalige energietoeslag. Wij kiezen er in Stichtse Vecht voor om vooruitlopend op de hiervoor benodigde wetswijziging alvast te starten met het uitbetalen van deze energietoeslag. Zo hebben onze bijstandsgerechtigden de energietoeslag inmiddels ontvangen”.

Landelijke richtlijn
Het college van B&W van Stichtse Vecht volgt de landelijke richtlijn, opgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit betekent dat een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm wordt gehanteerd en er geen toets op het vermogen wordt gedaan. De aanvullende kaders voor de energietoeslag zijn vastgelegd in de ‘Beleidsregels eenmalige energietoeslag Stichtse Vecht 2022’.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk tel. (0346) 25 42 44, 06 – 580 76 270 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.