Direct naar de content

Start verduurzaming erfgoed Stichtse Vecht

Voor een gemeente als Stichtse Vecht met een grote rijkdom aan monumenten en historische gebouwen is het een uitdaging om het erfgoed te verduurzamen. Dat was voor Stichtse Vecht de aanleiding om met het project DU MOment des Monuments mee te doen aan de Erfgoed Deal. De Erfgoed Deal is een initiatief van het Rijk, waarbij inspirerende erfgoedprojecten die bijdragen aan de transitieopgaven in Nederland gedeeltelijk worden gefinancierd. In oktober kwam het bericht dat de aanvraag van Stichtse Vecht is goedgekeurd.

Binnen het project DU Moment des Monuments staat een aantal voorbeeldprojecten centraal. Enerzijds zijn dat particuliere woonhuismonumenten, waarvan de eigenaren enthousiast zijn om te verduurzamen. Anderzijds doet de Gemeente zelf mee door het verduurzamen van de eigen buitenplaatsen Goudestein en Boom en Bosch.

Bundeling van krachten
Een brede opgave als deze kan worden aangepakt dankzij de bundeling van krachten en deskundigheid van de betrokken partners, de Monumentenwacht Utrecht en Mooisticht. De Monumentenwacht Utrecht brengt een schat aan praktijkervaring in als het gaat om het inspecteren en onderhouden van monumenten. MooiSticht, die ook de onafhankelijke commissie voor ruimtelijke kwaliteit van de gemeente verzorgt, is een belangrijke adviespartner van de gemeente als het gaat om ruimtelijke kwaliteit, welstand en (duurzaamheid in de) monumentenzorg.

Van start
Op maandagmorgen 8 november was er op buitenplaats Vreedenhorst in Vreeland een startbijeenkomst voor de deelnemers. Aanwezig waren vertegenwoordigers van Gemeente Stichtse Vecht, de partners Mooisticht en de Monumentenwacht, het programmabureau Erfgoed Deal en twee eigenaren van voorbeeldprojecten. Het enthousiasme om aan de slag te gaan is groot.

“Met het project DU MOment des Monuments ontwikkelen we een aanpak om eigenaren zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij het verduurzamen van hun monument. We doen dit aan de hand van praktijkvoorbeelden waarbij we de monumenten daadwerkelijk verduurzamen” aldus wethouder Monumenten en Duurzaamheid Arjan Wisseborn. “Dit project is een uitgelezen kans. We hebben ontzettend veel erfgoed  in onze gemeente en voor eigenaren is het best lastig om de juiste maatregelen te treffen als zij willen verduurzamen. Het moet passen bij het erfgoed en kennis op dit vlak is vaak niet voor handen. Het is zaak om uit te vinden wat werkt, welke kennis nodig is en waar de expertise zich bevindt. Met de geleerde lessen kan in de komende decennia veel erfgoed worden verduurzaamd en hoeven we niet elke keer het wiel opnieuw uit te vinden.”

Bij de aftrap op maandag 8 november kwamen twee monumenteneigenaren aan het woord die meedoen in dit project.

Esther Osinga: “Wij komen uit een nieuwbouwhuis en wonen nu in de Dorpsstraat in Loenen in een huis uit 1680. We hebben alle seizoenen meegemaakt en in de winter is het best koud. Onze motivatie om te verduurzamen is vooral comfort gericht. Ook vind ik dat je het eigenlijk niet kunt verkopen dat je zoveel energie verliest aan de buitenlucht. In de dorpskern Loenen zijn meer mensen bezig om te verduurzamen. Bij elkaar komen kijken dat helpt gewoon.”

Frank Haveman: “Wij wonen aan de Herengracht in Maarssen. Er is nog veel te verbeteren. We hebben tochtstrippen aangebracht en zijn bezig met dubbel glas, maar dat blijkt al een lastig traject te zijn. Wij willen graag een steentje bijdragen en comfort verbeteren. Een aanpak op overheidsniveau vind ik essentieel om verbeteringen te kunnen doorvoeren. Daarom vind ik het goed dat de gemeente dit stimuleert.”

Kennis delen
De kennis die wordt opgedaan met de voorbeeldprojecten zullen worden verwerkt in een model dat ook voor andere gemeenten toepasbaar is. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de leeromgeving van de Erfgoed Deal. De opgedane kennis wordt uitgedragen naar inwoners evenals naar adviserende en uitvoerende partijen. De gemeente Stichtse Vecht zal regelmatig in publicaties de ervaringen en resultaten uit het project delen.

Alle deelnemers kijken uit naar een mooie samenwerking in het project DU Moment des Monuments.

Foto-onderschrift: Van links naar rechts Anthony Tom (MooiSticht), Vincent de Kieviet (MooiSticht), Esther Osinga (monumenteigenaar), Tanja Visser (Monumentenwacht Utrecht), Arjan Wisseborn (wethouder gemeente Stichtse Vecht), Frank Haveman  (monumenteigenaar), Edwin Raap (programmabureau Erfgoed Deal), Valesca van den Bergh (gemeente Stichtse Vecht), Marjorie Verhoek (programmabureau Erfgoed Deal)

Foto: gemeente Stichtse Vecht

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht bel dan met Hugo Zelders, tel. 06 – 58 07 61 00 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.