Direct naar de content

Steun provincie bouw 2.500 woningen Ruimtekwartier

Om te voorzien in de grote vraag naar woningen, is de gemeente Stichtse Vecht bezig de kantorenlocatie Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssenbroek om te vormen naar een woonlocatie: Ruimtekwartier. In het kader van de woningbouwopgave ondersteunt de provincie Utrecht dit project.

Aantrekkelijke woonwijk

In het Ruimtekwartier komen over een periode van tien jaar 2.500 woningen, voor een deel ombouw van kantoren en voor een deel nieuwbouw. Door de inrichting met veel groen en water ontstaat een aantrekkelijke, nieuwe woonwijk. Goede ontsluiting voor de fiets (met o.a. een fietsbrug over de Ruimteweg), aansluiting op het openbaar vervoer en de inzet van deelauto’s voorkomt de noodzaak van het bezit van een eigen auto waardoor de toename in verkeersdrukte beperkt blijft. De ambitie is een duurzame en klimaat neutrale leefomgeving te creëren.

 

Grootste ontwikkellocatie

De provincie Utrecht steunt dit project met bijdragen aan de groene ruimte en geluidswerende voorzieningen, zoals stil asfalt en een maximumsnelheid van 80 km p/u op de Noordelijke Randweg Utrecht. Wethouder Wonen Frank van Liempdt: “Wij zijn als gemeente blij met de steun van de provincie bij de grootste ontwikkellocatie van Stichtse Vecht. Wij werken hard aan de omvorming van de Planetenbaan en Het Kwadrant tot een betaalbaar en aantrekkelijk woonmilieu. We mikken op minstens 30% sociale huurwoningen en 30% middenhuur. Dit project is hard nodig voor de vele woningzoekenden in onze gemeente.”

 

Bijdrage Rijk

Gemeente Stichtse Vecht dient een aanvraag in voor een bijdrage van circa 820.000 euro uit de woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De bijdrage is bestemd voor de ontwikkeling van het deelgebied Het Kwadrant: twee nieuw te bouwen woontorens met 500 woningen. Ook hier geldt: minimaal 30% sociaal en minimaal 30% middendure huur. Gemeente en provincie hebben de intentie samen eenzelfde bedrag bij te dragen.

 

Inloopavond

Om de bouw van woningen en voorzieningen mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld. Op donderdag 22 september 2022 is er een inloopavond over het voorontwerp bestemmingsplan “Ruimtekwartier”: van 19.30-21.00 uur in Park Avenue (gebouw New York), Planetenbaan 20 in Maarssenbroek. Nog tot en met 20 oktober 2022 ligt dit voorontwerp bestemmingsplan ter inzage.

 

Prijzen en woningtypen nog niet bekend

Informatie over de start van de (ver)bouw en beschikbaarheid van de woningen, prijzen en woningtypen is in deze fase nog niet beschikbaar.

Afbeeldingen

  • Wethouder Frank van Liempdt leidde gedeputeerde Rob van Muilekom rond op de locatie en ontving de brief met financiële steun van de provincie voor de woningbouwimpuls aanvraag.
  • Wethouder Frank van Liempdt leidde gedeputeerde Rob van Muilekom rond op de locatie en ontving de brief met financiële steun van de provincie voor de woningbouwimpuls aanvraag.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, bel dan met Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur, tel. 06 – 20410718 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.

Bijschrift foto: Wethouder Frank van Liempdt leidde gedeputeerde Rob van Muilekom rond op de locatie en ontving de brief met financiële steun van de provincie voor de woningbouwimpuls aanvraag.