Direct naar de content

Stichtse Vecht bouwt aan samenleving voor iedereen

Lokale Inclusie Agenda ‘Stichtse Vecht voor iedereen’ vastgesteld

De meeste mensen kunnen gewoon meedoen in de samenleving. Maar voor sommige mensen is ‘meedoen’ een uitdaging. Daarom stelde het college van burgemeester en wethouders op 21 september 2021 de Lokale Inclusie Agenda vast. Daarin staat hoe gemeente Stichtse Vecht samen bouwt aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen en zich welkom kan voelen.

Meedoen kan een uitdaging zijn

Wethouder Sociaal Hetty Veneklaas: “Stichtse Vecht is een gemeente met veel hechte gemeenschappen. De mensen voelen zich betrokken bij elkaar en inwoners dragen met allerlei initiatieven actief bij aan de samenleving. Daar zijn we trots op. Maar voor sommige mensen is ‘meedoen’ niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld door een beperking, hun leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Ook armoede, laaggeletterdheid of beperkte digitale vaardigheden kunnen het mensen lastig maken om zelfstandig mee te doen. Met de Inclusie Agenda willen we daar iets aan doen.”

De Inclusie Agenda geeft uitvoering aan de motie ‘Iedereen doet mee’ die op 28 januari 2020 is aangenomen door de gemeenteraad en het VN-verdrag van rechten voor mensen met een handicap.

 

Bouwen aan een inclusieve samenleving

Om tot een Lokale Inclusie Agenda te komen hebben we met ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties en maatschappelijke partners gesproken. Veneklaas: “Een inclusieve samenleving in stand houden en versterken vraagt om investeren en actie. We kunnen dit niet alleen. Het is niet alleen een opgave voor de landelijke overheid en voor ons als gemeente, maar ook voor bedrijven, maatschappelijke instellingen, ondernemers en inwoners – eigenlijk voor iedereen die hieraan wil bijdragen.”

 

Speerpunten

In Stichtse Vecht doen we al veel om samen met bewoners en instellingen te werken aan een inclusieve gemeente. De Inclusie Agenda geeft een mooi overzicht van waar we staan medio 2021. Ook zijn enkele aandachtspunten verwerkt als ambities voor de komende jaren. Zo werken we aan inclusieve beleidsontwikkeling en bewustwording bij het dagelijkse werk van de gemeente. Ook werken we aan communicatie en zichtbaarheid. Als gemeente geven we het goede voorbeeld. We zetten in op fysieke toegankelijkheid van de omgeving. En we werken aan veiligheid en erbij horen. Het is belangrijk dat iedereen het gevoel heeft mee te kunnen en mogen doen, zonder gediscrimineerd te worden, met respect voor verschillen.

 

Meer weten

Kijk op de webpagina www.stichtsevecht.nl/vooriedereen. Hier kun je de Lokale Inclusie Agenda downloaden.

Afbeeldingen

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen met Marga Buiter, tel. (0346) 25 42 67. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.