Direct naar de content

Stichtse Vecht deelnemer aan Week van het Geld

Thema 2022: Van Doekoe tot Digi

Het is deze week de Week van het Geld! Onder het motto van ‘jong geleerd is oud gedaan’ wil het platform Wijzer in Geldzaken jongeren en kinderen voorbereiden op financiële zelfredzaamheid in de toekomst. Ieder jaar organiseren zij daarom deze week waarin er extra aandacht is voor dit thema. De gemeente Stichtse Vecht is sinds dit jaar één van de deelnemende gemeenten aan de Week van het Geld.

Maarten van Dijk, wethouder Werk en Inkomen: “We hebben als gemeente lokaal beleid en doelstellingen als het gaat om de aanpak van armoede en schulden en het voorkomen van schulden bij de jongere generatie. De Week van het geld legt de focus op preventie door middel van educatie. Daarom hebben we ervoor gekozen om als gemeente ook deelnemer te worden aan de landelijke campagne Week van het Geld.  We starten dit jaar met een aantal activiteiten, maar zullen dat in de komende jaren verder uitbouwen.”

Financiële zelfredzaamheid
Stichting Leef Maatschappelijke Dienstverlening is een belangrijke partner in de organisatie van deze week in Stichtse Vecht. De Week van het geld dient als aanjager om door het jaar heen samen met andere betrokken ketenpartners activiteiten te organiseren die gericht zijn op het structureel bevorderen van financiële zelfredzaamheid voor kinderen, jongeren en hun ouders. Leef MD en de gemeente besteden op verschillende manieren aandacht besteed aan deze week. Ook veel scholen in Stichtse Vecht doen mee aan de Week van het Geld

Dinsdag spreekuur in Bibliotheek Maarssenbroek
Iedere dinsdagmiddag (13:00-17:00) is er een spreekuur in de Bibliotheek Maarssenbroek, georganiseerd door de Bibliotheek en Welzijn Stichtse Vecht. Deze week sluit er vanwege de Week van het Geld een medewerker van Leef Maatschappelijke Dienstverlening aan bij dit spreekuur. Zij is tussen 13:00 en 15:00 beschikbaar voor alle vragen rondom geld en kinderen. De hulp is gratis voor elke inwoner en je hoeft geen afspraak te maken.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk tel. (0346) 25 42 44, 06 – 580 76 270 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.