Direct naar de content

Stichtse Vecht gaat saneringskredieten verstrekken

Gemeente Stichtse Vecht gaat inwoners met schulden een saneringskrediet aanbieden. Het saneringskrediet is een schuldregelingsvorm. De inwoner met schulden heeft na verstrekking van de lening nog slechts één aflosverplichting bij Kredietbank Nederland. Daarmee zijn niet alleen inwoners met problematische schulden, maar ook mensen met relatief kleine schulden, verspreid over een aantal schuldeisers, geholpen.

Het verstrekken van saneringskredieten draagt bij aan het creëren van een duurzame stabiele financiële situatie. Maarten van Dijk, wethouder Werk en Inkomen: “De inwoner met schulden is in één keer van zijn of haar diverse schuldeisers af en houdt maar één schuldeiser over: Kredietbank Nederland. Dit geeft direct rust en minder stress, waardoor iemand beter in staat is om te werken aan zijn of haar toekomst. Schulden komen zelden alleen. De rust van een snelle oplossing zorgt ervoor dat de inwoner met schulden zich kan richten op het oplossen van knelpunten op andere leefgebieden. Dat motiveert om (meer) te gaan werken. Ook is het met een saneringskrediet weer mogelijk om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten en zo zorgmijding en/of hoge(re) zorgkosten te voorkomen”.

Hulp voor inwoners, duidelijkheid voor schuldeisers
Een saneringskrediet is een vorm van schuldregeling. Naast inwoners met schulden, zijn ook de schuldeisers geholpen met de saneringskredieten. De schuldeiser heeft duidelijkheid,  weet waar hij aan toe is en bespaart op administratieve kosten. De gemeente bespaart het tijd en inzet van haar schuldhulpverleners, omdat die geen hercontroles hoeven uit te voeren en zich kunnen richten op de ondersteuning van andere inwoners.

Aanvragen saneringskrediet
Vanaf heden start de gemeente Stichtse Vecht met het bieden van saneringskredieten. Wie hier gebruik van wil maken, kan contact opnemen met het team Schuldhulpverlening, via het algemene telefoonnummer: 0346 – 254415. Vanwege de vele voordelen en de beperkte risico’s verstrekt Kredietbank Nederland vrijwel altijd een saneringskrediet. Uitgezonderd situaties waarbij het nagenoeg zeker is dat het inkomen van de inwoner wijzigt én dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de hoogte van de aflosmogelijkheden. Of denk bijvoorbeeld aan een situatie van een inwoner die niet stabiel genoeg is en/of de inwoner niet handelingsbekwaam- of bevoegd is en er geen toestemming is van de curator of bewindvoerder.

Samen in actie tegen armoede en schulden
De saneringskredieten vloeien voort uit de in maart 2021 unaniem door de gemeenteraad van Stichtse Vecht vastgestelde nota ‘Samen in actie tegen armoede en schulden’. Daarin is een van de doelstellingen het inzetten van instrumenten en ondersteuning om een duurzame stabiele financiële situatie te creëren. Het bieden van saneringskredieten aan inwoners is een actie die hieraan bijdraagt.

 

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk tel. (0346) 25 42 44, 06 – 580 76 270 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.