Direct naar de content

Stichtse Vecht ontvangt 0,8 miljoen van Rijk voor woningbouw Ruimtekwartier

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt met de Woningbouwimpuls middelen ter beschikking om de woningbouw te stimuleren. Uit de vierde tranche van deze regeling ontvangt gemeente Stichtse Vecht een bijdrage van 0,8 miljoen voor woningbouw in het project Ruimtekwartier. Het project Ruimtekwartier behelst de omvorming van de kantorenlocatie ‘Planetenbaan en Het Kwadrant’, met transformatie en nieuwbouw van in totaal zo’n 2.500 woningen.

Voorwaarde bij deze regeling is dat de gemeente eenzelfde bedrag bijdraagt (cofinanciering). De provincie Utrecht ondersteunde de aanvraag van de gemeente en subsidieert de helft van de gemeentelijke bijdrage.

Wethouder Wonen Frank van Liempdt is verheugd over de bijdrage van het Rijk: “Bij de toekenning is mij verteld dat wij voor de versnelling van de woningbouw, waar de gelden voor bedoeld zijn, een voorbeeldproject zijn. Het is mooi dat het Rijk onze inspanningen ziet en waardeert. De provincie heeft onze aanvraag bij het Rijk ondersteund, dat heeft zeker bijgedragen aan het positieve besluit. We zijn blij met deze goede samenwerking! Het Ruimtekwartier is voor de komende jaren de grootste ontwikkellocatie van Stichtse Vecht. Er komen minstens 30% sociale huurwoningen en 30% middenhuur. Dit project is goed nieuws voor de woningzoekenden in onze gemeente, want er is grote behoefte aan deze woningen.”

Planetenbaan/Het Kwadrant is een van oorsprong typische kantoorlocatie in Maarssenbroek. De verminderde vraag naar kantoorruimtes en de enorme vraag naar woningen maakt deze centrale locatie een perfecte plek om te transformeren naar een woonlocatie. Er zijn vier deelgebieden waar in totaal zo’n 2.500 woningen komen, deels in de bestaande gebouwen en deels nieuwbouw. Sommige onderdelen van het project zijn al gereed, zoals de woningen in de drie kantoorflats van Park Avenue. Ook de ombouw van de Fujitsu-toren is afgerond. Daarna wordt op deze locatie gestart met de nieuwbouw van twee wooncomplexen met hieronder gelegen parkeergarage. In de plannen is ruime aandacht voor groen en water, geluidwerende maatregelen en fietsvoorzieningen.

Meer informatie over het project is te vinden op: www.ruimtekwartier.nl.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, bel dan met Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur, tel. 06 – 20410718 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.