Direct naar de content

Stichtse Vecht ontvangt € 80.000,- subsidie voor vitaliteit dorpskernen Maarssen-Dorp en Breukelen

Stichtse Vecht ontvangt € 80.000,- subsidie van de provincie Utrecht voor het project ‘Versterking vitaliteit dorpskernen Maarssen-Dorp en Breukelen’. Met deze subsidiegelden zal de gemeente één of twee centrummanagers voor Maarssen-Dorp en centrum Breukelen aantrekken, participatief vastgestelde centrumagenda’s vaststellen en samenwerkingsovereenkomsten afsluiten.

Wethouder Economie Maarten van Dijk: “We zijn zeer verheugd dat de provincie Utrecht onze projectaanvraag voor het versterken van de vitaliteit van de dorpskernen Maarssen-Dorp en Breukelen heeft goedgekeurd. Met het subsidiebedrag van 80.000,- kunnen we in deze centrumgebieden samen met vastgoedeigenaren en ondernemers komen tot een concreet en gedragen actieplan om de vitaliteit van deze dorpskernen te versterken. Daarmee willen we toekomstbestendige en levendige centra realiseren, die een divers voorzieningenpakket hebben voor inwoners en bezoekers, met enkele publiekstrekkende jaarlijkse evenementen, waar het prettig werken, winkelen en vertoeven is. Dat was al onze ambitie en door de maatregelen tegen corona is de noodzaak alleen maar toegenomen om daar actie op te zetten. Het is echt heel fijn dat deze provinciale subsidie ons daar nu ook de financiële mogelijkheden voor geeft. ”

Kickstart voor Programma Economie 2020-2023
In het collegewerkprogramma 2018-2022 is één van de doelstellingen om een aantrekkelijke gemeente te zijn om in te werken, winkelen en wandelen. Hoe de gemeente dat wil bereiken staat verder uitgewerkt in het Programma Economie 2020-2023. Een belangrijk speerpunt in dit programma is het stimuleren van de kwaliteit van centrumgebieden. Met de provinciale subsidie kan hier nu werk van gemaakt worden.