Direct naar de content

Stichtse Vecht presenteert Kindpakket

De Gemeente Stichtse Vecht heeft vandaag een aparte pagina op haar website gelanceerd voor het Kindpakket. Op  www.stichtsevecht.nl/kindpakket staat alle informatie over de regelingen die er in Stichtse Vecht zijn voor kinderen, waarvan ouders een laag inkomen hebben. Het doel van de regelingen is dat alle kinderen in Stichtse Vecht kunnen meedoen, ongeacht het inkomen van hun ouders. De nieuwe pagina op de website zorgt voor een overzichtelijke presentatie van het beschikbare aanbod voor ouders, professionals en vrijwilligers.

Wethouder Werk en Inkomen Maarten van Dijk is blij met de nieuwe pagina op de website: “Dit jaar werken we aan een herziening van ons minimabeleid. Het is belangrijk om het beschikbare aanbod overzichtelijk te presenteren, zodat  ouders met een laag inkomen beter weten welke mogelijkheden er zijn, want alle kinderen moeten in Stichtse Vecht mee kunnen doen. Door de beschikbare regelingen samen te brengen in het Kindpakket hebben we nu op onze website een  duidelijke plek  waar alle informatie te vinden is.”

Eén inkomensgrens
Voor alle regelingen van het Kindpakket geldt nu één inkomensgrens: 125% van de bijstandsnorm. Het hebben van een geldige U-Pas is daardoor voldoende. Het Kindpakket bevat vergoedingen voor de volgende onderdelen:

  • Een computer, laptop of tablet + vergoeding voor internetkosten
  • Schoolartikelen
  • Zwemlessen (A en B diploma)
  • Schoolactiviteiten (via de U-Pas)
  • Sport & Cultuur (via de U-Pas of het Jeugdfonds Sport & Cultuur)
  • U-Pas: een groot aanbod aan culturele, sportieve, educatieve en recreatieve activiteiten

Stichting Leergeld Stichtse Vecht spant zich ook in voor hetzelfde doel en biedt hulp en ondersteuning bij het aanvragen van de regelingen uit het Kindpakket, en kan maatwerk bieden daar waar deze regelingen niet toereikend zijn.

Herijking minimabeleid
Een betere presentatie van het beschikbare aanbod is een eerste stap. Bij de herziening van het minimabeleid wordt ook gekeken naar de inhoud van het Kindpakket. Dit kan er in de toekomst dus anders uit komen te zien, maar ook dan blijft de website www.stichtsevecht.nl/kindpakket de vindplaats voor alle informatie. Ook onderzoekt de gemeente of het aanvragen van de verschillende regelingen eenvoudiger kan verlopen.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk, tel. (0346) 25 42 44. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl