Direct naar de content

Stichtse Vecht verduurzaamt Stinzenhal en brandweergarages

Het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen maakt een belangrijk onderdeel uit van de doelstelling "Gemeente Stichtse Vecht een klimaat neutrale gemeentelijke organisatie in 2022" en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Eerder werden al op vier gemeentelijke gebouwen zonnepanelen geplaatst, waardoor een deel van het stroomverbruik lokaal en duurzaam wordt opgewekt. Nu heeft het college groen licht gegeven voor de tweede fase van het uitvoeringsplan voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. In deze fase worden de Stinzenhal en vier brandweergarages verduurzaamd. De gelden hiervoor waren al in de Programmabegroting 2017 en 2019 gereserveerd.

Stinzenhal gasloos en energieneutraal

De Stinzenhal is een van de betere sportaccommodaties van Stichtse Vecht en heeft door haar centrale ligging, een belangrijke sociale functie heeft. Eerder zijn er op het dak van het hal al zonnepanelen geïnstalleerd. Door nu ook de installaties voor verlichting, verwarming en ventilatie aan te passen, wordt het gebouw gasloos en energieneutraal.

Verduurzaming vier brandweergarages

Op de brandweergarages van Maarssen, Loenen, Breukelen en Kochengen worden zonnepanelen gerealiseerd. Daarmee wordt jaarlijks 60 ton aan CO2 bespaart (na 20 jaar is dit 1.200 ton CO2).

Naast het plaatsen van zonnepanelen, wordt het energieverbruik van de brandweergarage in Breukelen verder gereduceerd door de vervanging van de warmtepomp en aanpassing van de installaties. Hiermee is straks de verduurzaming van alle brandweergarages binnen Stichtse Vecht compleet.

Transformatie gemeentelijke onroerend goed portefeuille

Stichtse Vecht wil haar gemeentelijke onroerend goed portefeuille op een efficiënte en effectieve wijze transformeren tot een kwalitatief hoogwaardige, duurzame portefeuille. Hiermee kan de gemeente haar voorbeeldrol vervullen en wordt zij aantoonbaar een duurzame gemeente. De gemeente ontwikkelt hiervoor een voorstel dat zij te zijner tijd ter besluitvorming zal voorleggen aan de raad.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Tara Wierda, tel. 06 12 25 58 25. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl