Direct naar de content

Stichtse Vecht voert opkoopbescherming in

Het college van B&W stelt de raad voor om per 1 juli 2022 opkoopbescherming in te voeren. De opkoopbescherming regelt dat woningen niet zonder vergunning mogen worden verhuurd en dat kopers dus in hun eigen huis moeten gaan wonen. Door de opkoopbescherming komen er meer betaalbare koopwoningen voor potentiële eigenaar-bewoners beschikbaar. Beleggers die woningen opkopen om te verhuren worden zo geweerd.

De wet Opkoopbescherming biedt gemeenten vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid een opkoopbescherming in te stellen. De opkoopbescherming wordt ingevoerd voor de drie grote kernen in de gemeente: Maarssen, Maarssenbroek en Breukelen.

 

Woningen t/m € 440.000

Onder deze opkoopbescherming vallen alle woningen tot en met een WOZ-waarde van € 440.000,-. Voor de kopers van deze woningen geldt een zelfbewoningsplicht van maximaal 4 jaar, tenzij er een vergunning voor verhuur verleend is. Dat is in een aantal gevallen mogelijk: verhuur aan 1e en 2e graads familie, verhuur van bedrijfswoningen en huisbewaring voor maximaal 12 maanden. Er is ook een vergunningsmogelijkheid voor nieuwbouwwoningen waarover afspraken gemaakt zijn met de gemeente over verhuur. Bovendien vallen woningen van woningcorporaties niet onder de opkoopbescherming.

 

Inwoners meer kans op aankoop

Wethouder Wonen Frank van Liempdt: “Het invoeren van opkoopbescherming is belangrijk om inwoners iets meer kans te geven op de aankoop van een woning in een sowieso al moeilijke markt. Het is ook een extra instrument om woonfraude (‘huisjesmelken’) tegen te gaan. Beide argumenten waren reden voor de gemeenteraad om opkoopbescherming te willen invoeren.”

 

Regeling is ‘proportioneel’

Uit onderzoek van het Kadaster blijkt dat met name in de kernen Maarssen, Maarssenbroek en Breukelen sprake is van aankopen van particuliere beleggers. De regeling moet ‘proportioneel’ zijn (maatregel in verhouding tot het probleem) en voor deze kernen kan de gemeente de regeling goed motiveren. Bovendien wil de gemeente de regeldruk en bijbehorende handhaving niet onnodig vergroten. Daarom wordt niet de hele gemeente onder de opkoopbescherming gebracht. Mocht het beschermen van de drie grote kernen leiden tot een waterbedeffect binnen de gemeente, dan kunnen alsnog meer kernen aan de regeling toegevoegd worden.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, dan kunt u contact opnemen met: Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur, tel. 06 – 20410718 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.