Direct naar de content

Stichtse Vecht vraagt 1 miljoen aan Rijk voor woningbouw

Gemeente Stichtse Vecht dient deze week een aanvraag in voor een bijdrage van 1 miljoen euro uit de woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De bijdrage is bestemd voor de ontwikkeling van Het Kwadrant in Maarssenbroek: verbouwing van de Fujitsu-toren tot (studenten)woningen en twee nieuw te bouwen woontorens. In totaal gaat het om 759 woningen. Het Kwadrant maakt onderdeel uit van de omvorming van de kantorenlocatie ‘Planetenbaan en Het Kwadrant’, met transformatie en nieuwbouw van in totaal zo’n 2.300 woningen.

Het Kwadrant is een van oorsprong typische kantoorlocatie in Maarssenbroek. Sinds een aantal jaren is er sprake van aanzienlijke leegstand en kent het een verouderde uitstraling. Om de verpaupering van het kantorengebied tegen te gaan en tegelijkertijd te voorzien in de toegenomen vraag naar woningen, wil de gemeente de kantorenlocatie omvormen naar een woonlocatie.

 

De bouw is verdeeld in twee fases. Als eerste zal gestart worden met de herontwikkeling van de bestaande Fujitsu kantoortoren (260 studentenwoningen). Daarna zal het overige terrein bouwrijp gemaakt worden en kan gestart worden met de nieuwbouw van twee wooncomplexen (499 woningen) met hieronder gelegen parkeergarage. Naar verwachting start de bouw van de studenteneenheden nog in 2021. De nieuwbouw in 2022.

 

Jongeren en studenten vormen een belangrijke doelgroep in Het Kwadrant. Deze doelgroep is veelal aangewezen op de fiets en het openbaar vervoer. Voor de ontsluiting van de locatie per fiets en aantakking op het bestaande fietsnetwerk is het nodig om een fietsbrug over de Ruimteweg te realiseren.

 

Voor de aanleg van voorzieningen in de openbare ruimte is in de businesscase een tekort geraamd van 2 miljoen euro.  Denk hierbij aan de inpassing van groen en water, geluidswallen en fietsvoorzieningen, zoals de fietsbrug. Vandaar de aanvraag aan het Rijk van 1 miljoen euro, waarbij de gemeente een evenredig bedrag moet bijdragen. Deze gemeentelijke bijdrage van 1 miljoen euro wordt aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht voorgelegd voor besluitvorming. De aanvraag is dus onder voorbehoud van goedkeuring door de raad en is vooruitlopend gedaan in verband met de deadline voor aanvragen van 17 september a.s.

 

Wethouder Wonen Frank van Liempdt: “Achter de schermen werken we hard aan de omvorming van de Planetenbaan en Het Kwadrant tot een betaalbaar en aantrekkelijk woonmilieu. Met 2.300 woningen is het voor de komende jaren de grootste ontwikkelocatie van Stichtse Vecht. We mikken op minstens 30% sociale huurwoningen en 30% middenhuur. Dit project is goed nieuws voor de woningzoekenden in onze gemeente, want er is grote behoefte aan deze woningen.”

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, bel dan met Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur, tel. 06 – 20410718 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.