Direct naar de content

Subsidie voor opknappen van velden die sportverenigingen overnemen

“Ruim 10 jaar na ontstaan Stichtse Vecht verdelen we beschikbare geld over buitensport”

Er komt alsnog een subsidie voor alle sportvelden die de komende jaren aan vervanging toe zijn en die in de toekomst aan de sportverenigingen in beheer worden gegeven. Met het bedrag kunnen de verenigingen hun velden opknappen. De gerenoveerde velden geven een goede start wanneer de verenigingen zelf verantwoordelijk worden voor onderhoud en vervanging. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad.

Wethouder Sport Hetty Veneklaas: “Sporten in verenigingsverband is belangrijk in onze gemeente. Juist daarom willen we het beschikbare geld zo goed mogelijk verdelen over alle buitensportverenigingen. In de oude situatie was dit ongelijk verdeeld; een overblijfsel uit de tijd van de 3 gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Dat wordt met dit voorstel opgelost.”

 

Financiën onder druk

Stichtse Vecht heeft te maken met gemeentefinanciën die onder druk staan, zoals blijkt uit de Kadernota en het voorstel voor de bezuiniging bij de preventieve hulp. Het beschikbare bedrag voor sportvelden kan dus niet groeien.

 

Goede start voor overname

Ruim 10 jaar na het samengaan van Breukelen, Loenen en Maarssen verdelen we de budgetten op een gelijke wijze over alle buitensportverenigingen in Stichtse Vecht. Veneklaas: “We beseffen dat deze nieuwe verdeling voor een aantal verenigingen gevolgen heeft. Sommige verenigingen krijgen meer en andere minder dan ze gewend waren van hun voormalige gemeente.” Vooral de voetbalverenigingen maken zich zorgen. Ze zijn bang dat ze met hoge kosten te maken krijgen als zij in de toekomst hun veld moeten vervangen. Veneklaas: “Met de subsidieregeling voor vervanging van de velden geven we verenigingen een goede start in de nieuwe situatie.”

 

Kritisch doorgerekend

Ook de gemeenteraad wilde meer weten over het collegebesluit om het beschikbare geld zo goed mogelijk te verdelen over alle buitensportverenigingen (Harmonisatie) en de subsidieregeling voor vervanging van de velden. Een onafhankelijk adviesbureau heeft toen de financiële gevolgen in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat er tussen de verenigingen verschillen zijn, bijvoorbeeld vanwege de huidige staat van onderhoud, het aantal leden en de financiële afspraken met de voormalige gemeenten. Met de Harmonisatie willen we de situatie voor alle verenigingen in Stichtse Vecht gelijk trekken.

 

Besluitvorming raad

De sportverenigingen die voor de voorgestelde subsidieregeling in aanmerking komen zijn op de hoogte gebracht. Dit plan past binnen de kaders die de raad eerder heeft vastgesteld. Het college van B&W legt het plan voor aan de gemeenteraad. Het voorstel is opnieuw doorgerekend door een onafhankelijk bureau. De raad is bijgepraat over deze doorrekening op 20 april 2021.

De raadscommissie Sociaal Domein spreekt op dinsdag 15 juni 2021 over het voorstel. Op dinsdag 6 juli 2021 wordt het behandeld in de raad. Alle bijeenkomsten zijn openbaar. U bent van harte welkom om mee te luisteren. Kijk op onze website voor de link naar de live-uitzending.

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen met Marga Buiter, tel. (0346) 25 42 67. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.