Direct naar de content

Subsidie voor twee duurzame initiatieven in Stichtse Vecht

Energiecoöperatie 2030.nu en Stichting Duurzame Vecht hebben beiden een succesvolle aanvraag gedaan bij het Stimuleringsfonds Duurzaamheid van de gemeente Stichtse Vecht. De Energiecoöperatie ontvangt de subsidie voor het project Zon op dak. Vanuit het project worden eigenaren van daken waar grootschaliger zon op dak mogelijk is actief benaderd en gewezen op de mogelijkheden en geholpen bij de realisatie. Stichting Duurzame Vecht ontvangt subsidie voor het project ‘Hybride Warmtepompen’. Hybride warmtepompen kunnen direct een besparing opleveren op het aardgasverbruik van circa 50%. Een ingrijpende renovatie van de woning is hiervoor niet nodig. De Stichting selecteert wijken in de gemeente waar hybride warmtepompen kansrijk zijn en geven deze inwoners advies aan huis.

Wethouder Duurzaamheid Jeroen Willem Klomps: “In Stichtse Vecht doen we wat nodig is in het kader van de energietransitie. Daar hoort bij dat we initiatieven uit de samenleving om zelf duurzaam energie op te wekken, of meer energie te besparen graag stimuleren. Het Stimuleringsfonds Duurzaamheid is om die reden in het leven geroepen. Deze beide initiatieven dragen daaraan bij. Het zijn initiatieven die laagdrempelig duurzame mogelijkheden voor onze inwoners inzichtelijk maken.”    

Stimuleringsfonds Duurzaamheid
Het Stimuleringsfonds Duurzaamheid is in de lente van 2020 opgericht. De subsidieregeling is bedoeld om duurzame initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen. Projecten die structureel bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot komen hiervoor in aanmerking. Deze projecten dragen bij aan de gemeentelijke doelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2040. Zowel samenwerkingsverbanden van inwoners, organisaties en bedrijven kunnen een aanvraag indienen tot maximaal 25.000 euro. Eerder ontvingen projecten voor het stimuleren van duurzame daken en het planten van bomen ook subsidie uit het stimuleringsfonds.

Energiescan
De gemeente Stichtse Vecht vergoedt vanuit het Stimuleringsfonds Duurzaamheid voor inwoners ook de helft van de kosten van een energiescan, met een maximum van € 100,00.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht bel dan met Hugo Zelders, tel. 06 – 58 07 61 00 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.