Direct naar de content

Tijdelijke woonunits in Loenen op Sportpark De Heul

Om iets te doen aan de krapte op de woningmarkt heeft het college van B&W het voornemen om op het vierde voetbalveld van Sportpark De Heul in Loenen aan de Vecht, flexibele woonunits te realiseren. Het gaat om 40 tijdelijke woonunits voor de duur van 15 jaar. Er is sprake van een gemengd wonen project voor starters, marginaal gehuisvesten en dak- en thuislozen.

Met name voor starters/jongeren op de woningmarkt is het bijzonder lastig om aan een woning te komen. De benodigde inschrijftijd is 12 jaar en je mag je pas inschrijven vanaf 18 jaar. Geld om een eigen woning te kopen is er ook vaak niet en een hypotheek kan men niet krijgen omdat het inkomen nog te laag is. Ook heeft onze gemeente te maken met steeds meer mensen die marginaal gehuisvest zijn. Marginaal betekent: op de bank slapend bij familie of vrienden, in een caravan, in een auto of boot. En er is grote behoefte aan woningen voor dak- en thuislozen die met begeleiding weer zelfstandig kunnen wonen.

 

Voorrang voor starters uit Loenen

Wethouder Karin van Vliet: “Omdat met name starters moeite hebben met het vinden van een betaalbare woning, gaan wij 40 sociale huurwoningen realiseren die voor het merendeel voor starters zijn en waarvan ook woningen beschikbaar komen voor marginaal gehuisvesten en voormalig dakloze mensen. Bij de laatstgenoemden is ook professionele begeleiding beschikbaar. Van de toekomstige bewoners wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan het zijn van ‘een goede buur’ voor elkaar. Dat is het waardevolle aan dit gemengd wonen project. En heel belangrijk: voor de starterswoningen krijgen inwoners van Loenen voorrang!”

 

Eerste bewoners tweede kwartaal 2023

Het gemengd wonen project (eerder bekend onder de naam ‘Living Lab – Eerst een Thuis’) is een initiatief van gemeente Stichtse Vecht, woningcorporatie Vecht & Omstreken en drie zorgaanbieders. Op de woonlocatie komt ook een kantoor van de zorgverlener als steunpunt. Voor de realisatie zijn nog enkele onderzoeken nodig. De planning is om – na de nodige bouwkundige voorbereidingen – in het tweede kwartaal van 2023 de units te plaatsen en de eerste bewoners te huisvesten. Er volgt binnenkort nadere informatie voor bewoners en organisaties die een rol spelen bij deze ontwikkeling.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht bel dan met Marga Buiter, senior communicatieadviseur tel. 06 – 10910141 of Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur tel. 06 – 20410718 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.