Direct naar de content

Tijden van de vrijdagmarkt in Breukelen veranderen

Eerst nog proef voor drie maanden

Het college van B&W heeft besloten om de openingstijden van de vrijdagmarkt in Breukelen tijdelijk te veranderen. Door de markt op de Kerkbrink nu van 8.00u tot 16.00 uur plaats te laten vinden (i.p.v. van 10.00u tot 17.00u), kan de horeca een uur eerder beginnen met het uitbreiden van de terrasruimte en heeft de markt een uur extra verkooptijd. Deze gewijzigde tijden gelden vanaf vrijdag 25 juni eerst nog als proef voor drie maanden, of zoveel langer als de 1,5 metercoronamaatregel van kracht is. Na afloop van de proef vindt een evaluatie plaats, ook om te onderzoeken of deze openingstijden voor onbepaalde tijd zo kunnen blijven.

Maarten van Dijk, wethouder Economie: Nu de coronacrisis voortduurt en de tweede lockdown de samenleving opnieuw op slot zette, is vooral de horeca zwaar getroffen omdat ze van het najaar tot dit voorjaar op last van de rijksoverheid de deuren moesten sluiten. We hebben als college van B&W daarom nog eens de situatie op de Kerkbrink bekeken en besproken met alle betrokkenen. Met dank aan de verschoven positie van de marktkooplui over de markttijden hebben we nu met de aanpassing en verruiming daarvan gelukkig een oplossing gevonden die recht doet aan de belangen van zowel de horeca als ook van de markt in Breukelen.”

Beperkte ruimte op Kerkbrink in 1,5 metersamenleving
De indeling van de vrijdagmarkt op de Kerkbrink in Breukelen is al sinds de uitbraak van de corona-pandemie onderwerp van discussie. Het betreft in het bijzonder de wens van de zwaar getroffen horeca om extra terrasruimte te creëren in de 1,5 metersamenleving. Anderzijds zijn de non-foodkramen op de warenmarkten eveneens zwaar getroffen.

Onderzoeken naar andere marktindeling
Vorig jaar zijn tal van mogelijkheden bestudeerd om extra terrasruimte op de Kerkbrink te realiseren door een andere indeling. Op basis van de diverse onderzoeken is toen geconcludeerd dat de beperkte ruimte op de Kerkbrink geen mogelijkheden biedt voor een andere marktindeling. Onlangs zijn mogelijkheden voor andere indeling nogmaals verkend. Tevens is gekeken of gedeeltelijke verplaatsing van de markt naar de Hazeslinger mogelijk zou zijn. Beide mogelijkheden zijn echter om praktische, respectievelijk verkeerstechnische reden niet mogelijk. Voor wat betreft gedeeltelijke verplaatsing van de markt bestaat bij zowel de markt als het grootste gedeelte van de horeca bovendien de vrees dat dit ten koste zal gaan van de dynamiek op de markt.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk tel. (0346) 25 42 44, 06 – 580 76 270 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.