Direct naar de content

Uitbreiding markttijden en marktterrein Breukelen

De markttijden van de vrijdagmarkt in Breukelen zijn definitief vastgesteld van 9.00 uur tot 17.00 uur. Ook is besloten om de huidige indeling van het marktterrein met marktkramen op de Kerkbrink én op een deel van de Hazeslinger in stand te houden.

Maarten van Dijk, wethouder economie: ”In de zomer van 2021 hebben we omdat de coronamaatregelen toen voortduurden, de markttijden van Breukelen bij wijze van proef tijdelijk gewijzigd naar 9.00 uur tot 17.00uur. Deze proef is nu geëvalueerd. Ik ben blij dat er een breed draagvlak onder de betrokkenen is ontstaan over het in stand houden van de gewijzigde markttijden, waarbij de Kerkbrink om 18.00 uur leeg moet zijn. Ook het betrekken van een deel van de Hazeslinger bij het marktterrein is iedereen goed bevallen. Daarom hebben we besloten om dit voortaan ook zo te houden. Waar mogelijk zullen we de opstelling van de marktkramen ook aanpassen om meer ruimte te creëren voor terrassen op de Kerkbrink”.

Evaluatie
Eerst is er een enquête uitgevoerd onder alle belanghebbenden bij de markt (bezoekers, omwonenden en ondernemers op en rond de markt). Vervolgens heeft er met vertegenwoordigers van de belanghebbende ondernemers een plenaire bijeenkomst plaatsgevonden onder leiding van een externe procesbegeleider. De resultaten van de enquête zijn in deze plenaire bijeenkomst besproken.

Uit de enquête en de plenaire bijeenkomst bleek dat onder partijen breed draagvlak bestaat over de nieuwe en gewijzigde markttijden van 9.00 uur tot 17.00 uur, waarbij de Kerkbrink om 18.00 uur leeg moet zijn, en over voortzetting van de huidige indeling van het marktterrein met marktkramen op de Kerkbrink en op een deel van de Hazeslinger.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk tel. (0346) 25 42 44, 06 – 580 76 270 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.