Direct naar de content

Uitbreiding Nieuwer Ter Aa met nieuwbouwplan Hof van Clarenborg

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 21 mei jl. het bestemmingsplan voor het nieuwbouwplan Hof van Clarenborg vastgesteld. Daarmee komt de lang gekoesterde wens voor uitbreiding van Nieuwer Ter Aa steeds dichterbij. De planning is dat de bouw begin 2025 start en oplevering van de eerste woningen wordt verwacht vanaf medio 2026.

Een memorabel moment, zoals ook tijdens de raadsvergadering werd benoemd. De inwoners van Nieuwer Ter Aa, verenigd in de Dorpsraad, pleiten al langere tijd voor een dorpsuitbreiding van de kern van Nieuwer Ter Aa met woningbouw. Deze uitbreiding is noodzakelijk voor het tegengaan van vergrijzing, voor het vitaal houden van de gemeenschap en voor de toekomst van de voorzieningen, zoals de school, de kerken, het dorpshuis, de sportvereniging en het kinderdagverblijf in het dorp.

Wethouder Wonen Frank van Liempdt: “Ik ben blij dat we deze voor het dorp belangrijke stap hebben gezet en ik hoop dat we zo snel mogelijk kunnen gaan bouwen. Na eerdere vertraging zit de vaart er nu goed in en dat moet ook, in het belang van de inwoners van Nieuwer Ter Aa!”
“Wij zijn blij dat wij op deze plek, voor het dorp én met elkaar een mooie mix van bijna 50 woningen voor diverse doelgroepen kunnen bouwen, een uitbreiding waar het dorp lang op gewacht heeft”, geeft Herbert Bosch van SamenThuis Vastgoedontwikkeling aan. Dit project is een gezamenlijke ontwikkeling met Reuvers Ontwikkeling & Bouw.

Hof van Clarenborg: een woonbuurt voor iedereen

Hof van Clarenborg komt ten zuiden van het dorpshart, gelegen aan de Aa, en wordt een ruim opgezet, waterrijk en groene woonbuurt met 49 woningen rondom een gezamenlijk groen binnenhof. Hier vind je straks een grote verscheidenheid aan woningtypes. Van rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen tot vrijstaande villa’s. Maar ook bijzondere woonvormen, zoals compacte appartementen voor jongeren en levensloopbestendige woningen voor ouderen, worden geïntegreerd in de woonbuurt. Verder komt er een woonzorgvoorziening met circa 15-20 wooneenheden. Hof van Clarenborg wordt een woonbuurt voor iedereen: koop en (sociale) huur, voor starters, gezinnen en senioren.

Duurzaamheid die past bij de plek

De woningen worden naar de allerhoogste standaarden geïsoleerd en zijn gasloos. Tijdens de bouw is er veel aandacht voor duurzaamheid: afvalstromen worden gehalveerd en ruim 91% van het bouwafval is recyclebaar. Verder wordt er gebruikgemaakt van biobased materialen zoals hout en modulaire prefab gevelelementen met minimaal restafval, om zo de ecologische footprint van de woningen te verkleinen. De hele wijk is natuurinclusief en klimaatadaptief. Dat zie je terug in de oeverzone als bufferings- en infiltratievoorziening. Ook komen er in de binnenhof wadi’s die het overtollig regenwater opvangen. Platte daken worden voorzien van groendaken en in de gevels van woningen vind je ingebouwde vogelpannen, nestkasten en bijenstenen. Op deze manier komt er een duurzame woonwijk voor mens, plant en dier, die opgaat in het omliggende polderlandschap.

Wonen in Hof van Clarenborg

De verkoop van Hof van Clarenborg staat gepland voor het najaar. Belangstellenden kunnen zich nu alvast inschrijven via de website www.hofvanclarenborg.nl en hun woonwensen doorgeven via de woonwens-enquête.

 

Afbeeldingen

Voor vragen aan de gemeente kunt u contact opnemen met Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur, tel. 06 20 41 07 18 of e-mail persvragen@stichtsevecht.nl.

Voor vragen aan SamenThuis Vastgoedontwikkeling kunt u contact opnemen met Herbert Bosch, tel. 06 28 27 28 27 of e-mail herbert@samen-thuis.nl.