Direct naar de content

Verhoging vrijstelling giften bijstand tot € 1200,-

Gemeente Stichtse Vecht verhoogt de vrijstelling voor giften die mensen in de bijstand mogen ontvangen tot € 1200,- per kalenderjaar ongeacht het soort huishouden (alleenstaand/alleenstaande ouder/gehuwd). De wijziging biedt een ruimere coulance voor inwoners die onder de Participatiewet vallen en een uniforme richtlijn voor de vrijlating van giften.

Maarten van Dijk, wethouder werk en inkomen: “We willen dat alle inwoners zoveel mogelijk mee moeten kunnen blijven doen aan de samenleving. Door het vrijlatingsbedrag voor giften te verhogen naar € 1.200,- per kalenderjaar bieden we een ruimere coulance voor onze inwoners die onder de Participatiewet vallen. Inwoners krijgen zo een stimulans om een financiële buffer op te bouwen, het geeft hen meer (financiele) lucht en het vereenvoudigt de uitvoering voor onze medewerkers”.

Beleidsregels Middelen Participatiewet, IOAW/IOAZ Stichtse Vecht 2021
De beleidsregels zijn gewijzigd ten opzichte van de in 2019 in werking getreden beleidsregels, waar het gaat om de hoogte van de vrijlating van giften (artikel 3). In de beleidsregels van 2021 is opgenomen dat € 1.200 per kalenderjaar aan giften vrijgelaten kan worden, ongeacht het soort huishouden (alleenstaand/alleenstaande ouder/gehuwd). Dat was € 500,- per kalenderjaar voor een alleenstaande en € 1.000,- voor alleenstaande ouders en echtparen. Voor al het overige zijn de beleidsregels uit 2019 ongewijzigd.

Met de herziening van deze beleidsregels wordt mede invulling gegeven aan een op 30 maart 2021 raadsbreed aangenomen motie in Stichtse Vecht en een eerder dit jaar aangenomen Tweede Kamer motie. Beide moties riepen naar aanleiding van de landelijke discussie op tot een vrijlating van giften tot een bedrag van € 1.200,- per kalenderjaar voor inwoners met een bijstandsuitkering.

 

 

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk tel. (0346) 25 42 44, 06 – 580 76 270 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.