Direct naar de content

Verkeerd gestalde of achtergelaten (brom-) fietsen en wrakken gaat gemeente verwijderen

Het college van B&W heeft de “Beleidsregel verkeerd gestalde (brom-) fietsen, wrakken en  wees(brom-)fietsen 2021” vastgesteld. Daarbij heeft zij gebieden aangewezen waar een verbod geldt voor het onbeheerd plaatsen van (brom-) fietsen en gebieden waar een verbod geldt om gedurende een periode langer dan twee weken (brom-) fietsen in een stalling te plaatsen.

Het gaat om de gebieden: Station Maarssen/Bisonspoor centrum, Maarssen centrum, Breukelen station, Breukelen centrum, Breukelen winkelcentrum Noord en Loenen Centrum. Voor het gebied binnen de bebouwde kom geldt eveneens een verbod voor het verkeerd stallen van (brom-)fietsen. In dit gebied geldt een langere periode waarin de overtreder in de gelegenheid wordt gesteld zijn (brom-)fiets te verwijderen, dan in de specifiek genoemde gebieden.

Maarten van Dijk, wethouder openbaar beheer: “Met dit nieuwe beleid en de aanwijzingsbesluiten is het juridisch beter ingekaderd om sneller en adequater op te treden tegen verkeerd en langdurig gestalde (brom-) fietsen. Dat helpt het aanzien in de aangewezen gebieden en bevordert de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van onder andere de (voet)paden, trappen en de fietsenstallingen. Bovendien voorkomen we hiermee overlast en schade aan de openbare ruimte/plaatsen of gezondheid van mensen. Zo zorgen we voor een aantrekkelijke, veilige en goed onderhouden openbare ruimte”.

Ophalen fietsen of andere bestemming
De (brom-)fietsen die onder dit nieuwe beleid door de boa’s worden weggehaald kunnen tegen betaling van de kosten (€ 35,-) door de eigenaar worden opgehaald. Niet opgehaalde (brom-)fietsen worden, al naar gelang de staat en de waarde, afgevoerd, verkocht, of aangeboden aan een charitatieve instelling.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk tel. (0346) 25 42 44, 06 – 580 76 270 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.