Direct naar de content

Verruiming Tegemoetkoming Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De gemeente verhoogt de tegemoetkoming Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) met terugwerkende kracht tot € 4.500,-. Ook is de periode waarover de TONK aangevraagd kan worden verlengd tot 1 oktober 2021.

De TONK is een tegemoetkoming voor huishoudens die te maken hebben met een flinke inkomensterugval door corona en daardoor de noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen betalen. De tegemoetkoming bedroeg € 1.500,-. De TONK is een bijdrage voor de huur, servicekosten, hypotheeklasten (aflossing en rente), of betaling aan een Vereniging van Eigenaren.

Maarten van Dijk, wethouder Werk & Inkomen: “In vrijwel alle gemeenten in Nederland blijft het aantal aanvragen voor de tegemoetkoming Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, TONK, flink achter bij de verwachting. Dat is ook zo in Stichtse Vecht, ondanks onze ruimhartige invulling waarbij we geen vermogenstoets hanteren en ook de zogenaamde kostendelersnorm niet toepassen. Het lage aantal aanvragen heeft ons als college van B&W doen besluiten de TONK te verruimen en het bedrag te verhogen tot eenmalig € 4.500,-. Ook verlengen we de periode waarover de TONK kan worden aangevraagd tot 1 oktober 2021. Alle inwoners die tot nu toe een TONK hebben ontvangen, krijgen automatisch het verschil nabetaald” .

Aanvragen TONK
Wie de TONK wil aanvragen, kan dat doen via de website van de gemeente: www.stichtsevecht.nl/tonk of de gemeente bellen via 14 0346 voor het opvragen van het aanvraagformulier. Aanvragen kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Persoonlijke benadering
Ondernemers die Tozo 3 of 4 steun ontvangen, zullen persoonlijk benaderd worden om samen te bekijken of zij wellicht ook recht hebben op de TONK.

Uitvoering TONK: ruimhartig en eenvoudig
De TONK is een landelijke regeling, maar wordt uitgevoerd door gemeentes. Het is aan de gemeentes om te bepalen hoe de TONK wordt uitgevoerd. In Stichtse Vecht is het uitgangspunt om de regeling zo eenvoudig en ruimhartig mogelijk uit te voeren, zodat er snel beoordeeld kan worden. Inwoners die recht hebben op een TONK kunnen een tegemoetkoming van € 4.500,- ontvangen over een periode van negen maanden (€500.- per maand). Het bedrag wordt in één keer uitbetaald.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk tel. (0346) 25 42 44, 06 – 580 76 270 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.