Direct naar de content

Voormalige brugwachterswoning gaat in de verkoop

De brugwachterswoning aan de Breedstraat 2 in Maarssen staat op de lijst van vastgoedobjecten die de gemeente versneld wenst af te stoten. Na het overlijden van de brugwachter vorig jaar, die in de woning mocht blijven wonen na zijn pensioen, is de voormalige brugwachterswoning vrijgekomen. De woning heeft geen maatschappelijke functie meer sinds de bediening van de brug volledig is geautomatiseerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten de woning middels een openbare procedure in de verkoop te zetten. Op dit moment is de woning anti-kraak verhuurd met een maandelijks opzegbare huur.

Bestemmingswijziging

In de huidige situatie kan er voor de brugwachterswoning geen goed woon-leefklimaat worden gegarandeerd. Een woning is immers geluidgevoelig en het geluid van de brug, het verkeer en horecagelegenheden met terrassen, kunnen leiden tot geluidsoverlast. De gemeente wil daarom voordat de verkoopprocedure wordt opgestart, de bestemming aanpassen van ‘Maatschappelijk (bedrijfswoning)’ naar ‘Centrum met de mogelijkheid tot logies’. Vanwege de duur van de herziening van het bestemmingsplan voor Maarssen Centrum, wordt eerst een reguliere omgevingsvergunning aangevraagd om afwijkend gebruik toe te staan.

Grond onder de brugwachterswoning

De grond onder de brugwachterswoning is eigendom van drie eigenaren, waaronder de gemeente. Stichtse Vecht heeft met de twee andere eigenaren overeenstemming bereikt over aankoop van deze grond, die vervolgens met de woning wordt mee verkocht. Zodra de omgevingsvergunning onherroepelijk is èn de aankoop van de grond is afgewikkeld, wordt de woning in de verkoop gezet.


Noot voor de redactie:

ocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Tara Wierda, tel. (0346) 25 XX XX. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl