Direct naar de content

Voorstel om geen precariobelasting te heffen voor horecaterrassen in Stichtse Vecht in 2020

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om dit jaar geen precariobelasting te heffen voor de horecaterrassen in Stichtse Vecht. Als de gemeenteraad dit voorstel overneemt, hoeft de door de maatregelen tegen corona zwaar getroffen horeca geen precario te betalen over het jaar 2020.

Gemeenten heffen precariobelasting (of kortweg: precario) als vergoeding voor het gebruik van openbare grond. De precariobelasting wordt ondermeer geheven voor terassen op gemeentegrond.

Wethouder horeca Van Dijk: “Door de coronapandemie waarmee de wereld zich geconfronteerd ziet in 2020, zijn door de rijksoverheid maatregelen getroffen om de verspreiding van corona tegen te gaan. Door deze maatregelen waren ook de horecagelegenheden in Stichtse Vecht onvoorzien en buiten hun schuld om verplicht om hun deuren te sluiten. Zij hebben daardoor enkele maanden geen gebruik kunnen maken van hun terrassen. Ook de meest recente kabinetsaankondigingen zijn voor de horeca slecht nieuws, zij moeten wederom hun deuren lang gesloten houden. Daarom willen wij de horecaondernemers met een terras op openbare grond in Stichtse Vecht tegemoet komen door vanuit de gemeente dit jaar geen precario in rekening te brengen.”

Wethouder financiën Klomps: Als college vinden we het belangrijk dat wij als gemeente doen wat nodig is om in deze zware tijden organisaties, inwoners en instellingen te ondersteunen waar mogelijk. In dit specifieke geval stellen we de raad dan ook graag voor om de verordening nog in 2020 aan te passen zodat we ook volgens alle regels in de gelegenheid zijn om dit jaar geen belasting op te leggen voor het gebruik van de terrassen op gemeentegrond.”

De aanslagen precariobelasting voor terrassen in 2020 waren gezien de landelijke corona-maatregelen nog niet verzonden. De gederfde inkomsten voor de gemeentekas worden budgetneutraal opvangen door de bijdrage die Stichtse Vecht van het Rijk ontvangt uit het corona-compensatiepakket.

Standplaatsen, evenementen en bouw
In Stichtse Vecht hebben de standplaatshouders toch vrijwel geheel op de geplande dagen hun plekken in kunnen nemen. Indien geen standplaats ingenomen kon worden, is dit ook niet in rekening gebracht. Bouwbedrijven die tijdens hun werkzaamheden bijvoorbeeld bouwmaterialen hebben neergezet op gemeentegrond hebben feitelijk wel gebruik kunnen maken van de gemeentegrond. Daarom zijn de tarieven 2020 voor deze groepen niet aangepast.

Voor evenementen stelt het college voor de gebruikelijke precario in rekening te brengen. De precario wordt per evenement in rekening gebracht. Als een evenement als gevolg van de corona-maatregelen niet heeft plaatsgevonden, is de precario ook niet verschuldigd.