Direct naar de content

Voortgang werving gemeentesecretaris

Op de vacature voor gemeentesecretaris Stichtse Vecht hebben 24 personen gereageerd. Na selectie zijn er 6 personen voor een kennismakingsgesprek uitgenodigd. Uiteindelijk is er één kandidaat overgebleven. In augustus volgt het afrondende gesprek, waarna we de naam van onze nieuwe gemeentesecretaris bekend maken.

Burgemeester Yvonne van Mastrigt: “We zijn verheugd en aangenaam verrast dat 24 personen hun interesse hebben uitgesproken voor de functie van eerste adviseur van het college en algemeen directeur van onze organisatie. Hieruit blijkt dat wij als organisatie aantrekkelijk en gewild zijn. Na het laatste gesprek in augustus, zullen we de naam bekend maken. Helaas is het onmogelijk om dat eerder te doen in verband met lopende en komende vakantieafspraken. Juist bij de afronding van dit traject is zorgvuldigheid vereist.” 

De vacature voor gemeentesecretaris is voor 1,5 jaar uitgeschreven. Hierdoor kan de nieuwe burgemeester, die begin 2020 zal starten, zich een oordeel vormen over het profiel en de definitieve invulling van de functie van gemeentesecretaris.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Bianca Lambriex, tel. (0346) 25 42 20. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl