Direct naar de content

Wethouder Arjan Wisseborn versterkt college Stichtse Vecht

Het college van de gemeente Stichtse Vecht is blij met de benoeming van Arjan Wisseborn tot wethouder tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 29 september jl.. Daarmee is het college weer op sterkte. Arjan Wisseborn volgt de teruggetreden Jeroen Willem Klomps op.  

Met de komst van wethouder Wisseborn zijn de portefeuilles met beleidsterreinen en projecten opnieuw tegen het licht gehouden. Wisseborn is wethouder middelen, mobiliteit, duurzaamheid en cultuur. Ook neemt hij het beleidsveld personeel op zich. Hieronder vallen werving van nieuwe medewerkers, arbeidsmarktcommunicatie en andere aspecten van personeelsbeleid.

Burgemeester Ap Reinders wordt verantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling van de gemeente. Dit portefeuilleonderdeel is een langer lopend traject met een meer strategisch karakter dat past bij de politiek-onafhankelijke rol van de burgemeester.

Wethouder Arjan Wisseborn is vereerd met de benoeming en heeft zin in zijn nieuwe taak: “Onze gemeente is een heerlijke plek om te wonen, te werken en te recreëren. Hoewel de tijd tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022 kort lijkt zal ik me de resterende collegeperiode op volle kracht en met alle aandacht inzetten.”

Arjan Wisseborn was tot voor kort fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Stichtse Vecht. Sinds april 2018 was hij raadslid. Hij is 57 jaar en woont met zijn vrouw en twee zonen in Breukelen.

Het college besloot over de verdeling op dinsdag 5 oktober. Bekijk de indeling van de portefeuilles van het college. https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/gemeenteraad-en-college/college-van-burgemeester-en-wethouders/

Foto: gemeente Stichtse Vecht

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Hartogs tel. (0346) 25 42 13, 06 – 839 67 506 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.