Direct naar de content

Wethouder Van Dort van Stichtse Vecht legt haar functie neer

Linda van Dort, wethouder van Stichtse Vecht (GroenLinks),  heeft  aan het eind van het begrotingsdebat kenbaar gemaakt per direct haar functie neer te leggen. 

In haar verklaring aan het einde van de raadsvergadering heeft Wethouder Van Dort haar vertrek als volgt toegelicht: “Door diverse gebeurtenissen uit het verleden voel ik me niet vrij om open te zijn over de motieven van mijn vertrek. Daarover doe ik dan ook geen mededelingen. Ondanks deze gebeurtenissen kijk ik overwegend positief terug op mijn wethouderschap.”

Burgemeester Van Mastrigt: “Wij vinden het heel jammer, maar respecteren het besluit van wethouder Van Dort. De afgelopen periode heb ik Linda leren kennen als een zakelijke en heel betrokken wethouder. Ze heeft zich met veel passie ingezet voor onze gemeente. Ik benadruk namens het college van B&W de grote verdienste van mevrouw Van Dort voor de inwoners en samenleving van Stichtse Vecht. Vooral haar  inzet voor de verduurzamingsopgave en het uitbreiden van onze woningvoorraad kenmerkten haar wethouderschap. Daarnaast heeft Linda zich binnen de U10 regio en landelijk in diverse commissies van de VNG ingezet en daarmee onze gemeente op die podia een plek gegeven.”

Na de gemeenteraadsverkiezing in 2014 is Linda van Dort haar politieke carrière in Stichtse Vecht gestart als fractievoorzitter van Groen Links in de gemeenteraad. Vanaf 2015 was Linda van Dort wethouder in Stichtse Vecht. In 2018 boekte haar partij een grote verkiezingszege en kon zij in het nieuwe college aanblijven als wethouder. Zij vervulde de volgende portefeuilles: ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, duurzaamheid & milieu, water, grondbedrijf en project N230. Linda was 2e loco burgermeester.

Het college van B&W beraadt zich op de nu ontstane situatie.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk, tel. (0346) 25 42 44. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl