Direct naar de content

Wijzigingen in portefeuilleverdeling college B&W Stichtse Vecht

Het college van B&W heeft vandaag, woensdag 13 november, een besluit genomen over een tijdelijke waarneming van de portefeuille van wethouder Linda van Dort, die dinsdagavond 12 november na de begrotingsbehandeling haar ontslag heeft ingediend.

De voorlopige wijzigingen in de portefeuille zijn:

Wethouder Jeroen Willem Klomps

  • Nieuw beleidsveld in de portefeuille: duurzaamheid en milieu, grondbedrijf, wijkwethouder Tienhoven
  • Nieuwe projecten in de portefeuille: project N230

Wethouder Hetty Veneklaas

  • Nieuw beleidsveld in de portefeuille: volkshuisvesting, wijkwethouder Maarssen-Dorp, 2e loco-burgemeester

Wethouder Maarten van Dijk

  • Nieuw beleidsveld in de portefeuille: ruimtelijke ordening, water, wijkwethouder Oud Zuilen, 3e loco-burgemeester

Naast bovenstaande portefeuille indeling volgt nog een verdeling op het gebied van projecten, gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen. Definitieve besluitvorming hierover zal nog plaatsvinden.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk, tel. (0346) 25 42 44. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl