Direct naar de content

Wilhelminastraat in Breukelen krijgt 12 levensloopbestendige appartementen

De gemeente heeft op 4 februari besloten om een anterieure overeenkomst aan te gaan met Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken voor het realiseren van 12 levensloopbestendige appartementen op de locatie Wilhelminastraat 31-35 te Breukelen.

 

Herontwikkeling Wilhelminastraat
Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken wil 12 levensloopbestendige appartementen bouwen op het perceel Wilhelminastraat 31-35 te Breukelen. Daar staan nu 10 duplexwoningen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. De woningbouwvereniging wil deze daarom vervangen door 12 levensloopbestendige appartementen in het sociale segment. De woningen worden duurzaam gebouwd en  energiezuinig. Bewoners zullen lage energielasten hebben en veel comfort ervaren.

Maarten van Dijk, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling van Stichtse Vecht: ”We werken graag mee aan de realisatie van deze 12 duurzame en levensloopbestendige appartementen in Breukelen. Het gaat hier om de realisatie van sociale woningbouw binnen de zogenaamde rode contour. Deze herontwikkeling van de Wilhelminastraat draagt bij aan onze wensen voor een klimaatneutrale gemeente, een passende woningvoorraad en de lokale woonbehoefte.”

Mark Drost, directeur woningbouwvereniging Vecht en Omstreken: De vraag naar betaalbare sociale huurwoningen is groot en met ruim 14.000 ingeschreven woningzoekenden voor Stichtse Vecht is het nieuw bouwen van huurwoningen noodzakelijk. In Breukelen is een groot tekort aan woningen voor ouderen, gezinnen en jongeren. Vecht en Omstreken blijft zich hiervoor inzetten. De realisatie van deze 12 levensloopbestendige sociale huurappartementen draagt hier een beetje aan bij. In de toekomst wil Vecht en Omstreken meer projecten realiseren.

Vervolgproces
De gemeenteraad heeft 17 december 2019 besloten dat voor dit initiatief de coördinatieregeling Wro toegepast kan worden. De planning is dat deze planologische procedure in het 1ste kwartaal van 2020 start. Daarbij zullen ook de punten zijn onderzocht die omwonenden te kennen hebben gegeven tijdens de informatiebijeenkomst van 25 november jongstleden.


Noot voor de redactie:

Fotobijschrift: Maarten van Dijk, wethouder gemeente Stichtse Vecht en Mark Drost, directeur van woningbouwvereniging Vecht en Omstreken hebben hun handtekeningen gezet onder de anterieure overeenkomst voor de realisatie van 12 levensloopbestendige woningen op de locatie Wilhelminastraat 31-35 in Breukelen.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, bel dan met
Gemeente Stichtse Vecht, Nathalie van Dijk  tel. (0346) 25 42 44, 06 – 580 76 270 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl of
Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, Eva Wagenaar, tel. (06 10 33 82 21) of mail naar eva.wagenaar@vechtenomstreken.nl.