Direct naar de content

Woningbouw en vernieuwd sportpark Zuilense Vecht stap dichterbij

gezamenlijk persbericht gemeente Utrecht en Stichtse Vecht

Er komt een duurzaam en groen sportpark tussen de wijken Zuilen (Utrecht) en Op Buuren (Stichtse Vecht). Aan de randen van het sportpark Zuilense Vecht realiseren Utrecht en Stichtse Vecht twee nieuwe woonwijken: 300 woningen in Utrecht en 150 in Stichtse Vecht. De Colleges van B&W van Utrecht en Stichtse Vecht hebben hiervoor een Voorlopig Ontwerp voor het park vastgesteld en een Stedenbouwkundig Plan voor de woningen. Ook zijn de bestemmingsplannen Zuilense Vecht ter visie gelegd.

 

Door de inrichting van de nieuwe wijk en de faciliteiten van het nieuwe Zuilense Vecht wordt je uitgenodigd om veel te bewegen en te sporten. Dat draagt bij aan een gezond woon- en leefklimaat voor kinderen, jongeren en volwassenen.

 

Wonen in een groene en sportieve omgeving

Er komen aan de Utrechtse zijde 300 woningen in de nieuwe groene en stedelijke woonbuurt Zuilense Vecht. Dit is het maximale aantal woningen dat hier kan worden gebouwd (waarvan 35% sociaal, 25% middelduur en 40% vrije sector). Er komen verschillende woningtypes en ruimte voor bijzondere initiatieven zoals het bouwen in mede-opdrachtgeverschap en wooncoöperaties. De openbare ruimte is vrijwel autovrij. Er komen wel 221 parkeerplaatsen in parkeergarages. Ook komen er nog twintig parkeerplekken bij op de parkeerstrook Burgemeester Norbruislaan.

In het Stichtse Vechtse deel komen straks maximaal 150 woningen. Dat wordt een mix van huur- en koopwoningen voor een verscheidenheid aan doelgroepen, waarvan minimaal 30% sociale woningbouw, 14% middeldure koop en 56% vrije sector. Ook is er in het plan ruimte voor een onderwijsvoorziening.

Een deel van de sportvelden maakt plaats voor deze huizen. Door kunstgrasvelden aan te leggen kunnen de sportvelden intensiever worden gebruikt en gaat er geen sportcapaciteit verloren.

 

Nieuwe clubhuizen voor Utrechtse en Stichtse Vechtse sportclubs

De nieuwe woningen rondom het sportpark komen op de plek waar nu nog de clubhuizen staan van  voetbalvereniging Elinkwijk (Utrecht) en DWSM en VV Maarssen (Stichtse Vecht). Deze oude clubhuizen moeten dus worden gesloopt. Maar dat gebeurt pas als de nieuwe clubhuizen gereed zijn. Er komt een nieuw clubhuis voor Elinkwijk dat wordt gedeeld met American Football club Utrecht Dominators en een nieuw clubhuis dat VV Maarssen en DWSM samen delen. Naar verwachting is de bouwvergunning voor het clubhuis van Elinkwijk deze zomer rond. Daarna kan de bouw beginnen. In Stichtse wordt nu gewerkt aan het ontwerp voor het nieuwe clubhuis van VV Maarssen en DWSM.

 

Samenwerken aan Zuilense Vecht

Gemeente Utrecht en Stichtse Vecht werken al sinds 2017 aan het plan om de verouderde sportparken te ontwikkelen tot een groene en sportieve plek met ruimte voor in totaal maximaal 450 nieuwe woningen. Het park, de bomen, het bloemrijke gras en de plas-drasoevers vormen de basis van het ontwerp en zorgen voor nieuwe ecologische verbindingen. Het is straks zowel een groene buffer als een aantrekkelijke langzaam verkeerverbinding tussen de twee gemeenten.

Er komt volop sport- en speelgelegenheid. Denk aan een skatebaan, urban sports, een speeltuin met horecapunt, een sprinttrack en een kids bike parcours. Ook is rekening gehouden met de inpassing van nieuwe sport- en speelmogelijkheden zoals padel, polsstokverspringen en boulderen.

 

Wethouder Eelco Eerenberg (Ruimtelijke Ontwikkeling) van Utrecht: “Er is in Utrecht – net als in de rest van Nederland – grote behoefte aan meer woningen. Voor ons als college is het aanpakken van de wooncrisis één van de speerpunten. Daarbij is het belangrijk dat er een balans is: er moet ook geïnvesteerd worden in voorzieningen die het wonen in Utrecht zo prettig maken. Dit plan heeft allebei in zich. Zuilense Vecht wordt bij uitstek een plek waar mensen in het groen kunnen wonen, met volop mogelijkheden om te bewegen letterlijk voor de deur. Doordat er ruimte is voor bouwen in mede-opdrachtgeverschap en wooncoöperaties wordt dit een interessant nieuw woon- en leefgebied, waar rust en reuring hand in hand gaan.”

 

Wethouder Dick Polman (Duurzaamheid en milieu) van Stichtse Vecht: “De nieuwe woningen zijn straks aangesloten op een energiezuinig warmtesysteem. Ook komt er een energieneutraal clubhuis en wordt het oude sportpark een groene en sportieve plek met ecologische verbindingszones. Dit is winst voor wonen, sporten en duurzaamheid! Ik ben dan ook heel blij dat we dit samen met gemeente Utrecht mogelijk kunnen maken.”

 

Reacties uit de buurt zoveel mogelijk verwerkt

Na reacties uit de buurt wordt er een nieuwe verkeersveiligere aansluiting van de parkeerplaats bij sporthal Zuilen op de Amsterdamsestraatweg (Utrecht) aangelegd. Ook het hoofdpad, de speelplek in het sportpark en het ontwerp van het Theo Thijssenplein (Utrecht) zijn aangepast. Op de Sportparkweg (Stichtse Vecht) komen veilige oversteekplaatsen zodat de weg past in de woonomgeving.

 

Start uitvoering

Aan de Utrechtse zijde is gestart met de aanleg van enkele kunstgrasvelden. De Sportacademie MBO Utrecht komt in de Sporthal Zuilen en vormt daarmee een waardevolle aanvulling voor Zuilense Vecht. Tot het zover is gebruiken zij tijdelijke units. Aan de Stichtse Vecht kant start binnenkort het voorbereidende werk voor de bouw van het nieuwe clubhuis van VV Maarssen en DWSM. Begin volgend jaar staat de eerste paal hiervan gepland. De aanbesteding van het warmtesysteem voor de woningen wordt voorbereid, net als de uitgifte van de woningbouwlocaties.

 

Meer weten over dit project

Kijk dan op www.zuilensevecht.nl

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen met Marga Buiter, tel. (0346) 25 42 67. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.