Direct naar de content

Woningbouw in Nieuwer Ter Aa

Uitbreiding met 49 woningen en een woonzorgvoorziening

Wethouder Wonen Frank van Liempdt tekende 6 december 2023 samen met de ontwikkelende partijen een overeenkomst die de bouw van 49 woningen en een woonzorgvoorziening in Nieuwer Ter Aa mogelijk maakt. SamenThuis Vastgoedontwikkeling heeft in samenspraak met Reuvers Ontwikkeling & Bouw en de Dorpsraad Nieuwer Ter Aa dit woningbouwplan gemaakt.

Wethouder Frank van Liempdt: “Met deze overeenkomst komt de zo gewenste uitbreiding van Nieuwer Ter Aa een serieuze stap dichterbij. Opnieuw beleven we een mijlpaal in onze opgave om de woningbouw in de gemeente te versnellen. Hulde aan de Dorpsraad voor hun jarenlange inzet en vasthoudendheid!” “Wij zijn blij dat wij op deze plek, voor het dorp én met elkaar een mooie mix van bijna 50 woningen voor diverse doelgroepen kunnen bouwen, een uitbreiding waar het dorp lang op heeft gewacht”, geeft Herbert Bosch van SamenThuis Vastgoedontwikkeling aan.

Lang gekoesterde wens

In Nieuwer Ter Aa bestaat al meer dan een decennium de wens om woningbouw te realiseren. Woningbouw die voor de kern noodzakelijk is voor het tegengaan van vergrijzing, voor het vitaal houden van de gemeenschap en voor de toekomst van de voorzieningen zoals de school, het dorpshuis en het kinderdagverblijf. Bewoners, veelal jongeren, verlaten het dorp nu noodgedwongen omdat er onvoldoende huisvesting beschikbaar is. Het woningbouwplan voorziet in een brede behoefte met zowel koop- als huurwoningen, voor starters, gezinnen en senioren.

Start bouw eind 2024/begin 2025

De uitbreiding ligt direct ten zuiden van het dorp, tussen rivier de Aa en het kleinschalige bedrijfsterrein aan de A2. De start van de bouw wordt vanaf eind 2024 of begin 2025 verwacht. Hiervoor dient nog wel het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Het college van B&W heeft op 5 december jl. positief besloten over het stedenbouwkundige plan én het ontwerpbestemmingsplan. De wens van een aanwonende om op eigen grond nog eens drie woningen te realiseren is direct in dit bestemmingsplan meegenomen.

Informatiebijeenkomst 17 januari 2024

Het bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 15 december ter inzage. Op woensdag 17 januari 2024 wordt er van 19:00 uur tot 20:30 uur een inloopbijeenkomst georganiseerd in Dorpshuis Ons Genoegen, Doude van Troostwijkstraat 20, in Nieuwer Ter Aa. Tijdens de inloopavond kunt u onder andere terecht met vragen over het woningbouwplan en het bestemmingsplan.

Afbeeldingen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neem dan contact op met Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur gemeente Stichtse Vecht, tel. 06 – 20 41 07 18 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.

Voor vragen aan SamenThuis Vastgoedontwikkeling, kunt u contact opnemen met Herbert Bosch. Zijn telefoonnummer is 06 – 28 27 28 27 of via e-mail: herbert@samen-thuis.nl.