Direct naar de content

Zuilense Vecht: groene en sportieve woonwijk

“Een woonwijk waar sporten en bewegen je heel makkelijk wordt gemaakt!”

Als het aan het college van B&W ligt is Stichtse Vecht vanaf 2025 een groene en sportieve woonwijk rijker: Zuilense Vecht. In Zuilense Vecht komen ongeveer 138 woningen. De nieuwe wijk grenst aan het Sportpark Zuilense Vecht dat straks in de plaats komt van de huidige verouderde sportparken Daalseweide (Maarssen) en Zuilen/Elinkwijk (Utrecht). De plannen zijn door het college van B&W ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Wethouder Hetty Veneklaas, verantwoordelijk voor het project Zuilense Vecht: “Dit gebied wordt een groene en sportieve wijk met 138 woningen die goed verbonden is met het Sportpark. Zo wordt sporten en bewegen je wel heel makkelijk gemaakt, en dat is natuurlijk precies de bedoeling! Hier kan je fijn wonen en raak je vertrouwd met sport. Deze woonwijk draagt daarmee bij aan een gezond woon- en leefklimaat voor kinderen, jongeren en volwassenen.” Wethouder Volkshuisvesting Frank van Liempdt: “Met deze woningen in Zuilense Vecht dragen we bij aan de het vergroten van de woningvoorraad in Stichtse Vecht. Dat is goed nieuws voor mensen die een woning zoeken!

 

Groen en sportief wonen

In Zuilense Vecht worden zo’n 138 woningen gebouwd. Het college stelt de raad voor om 30% daarvan te bestemmen als sociale woningen, 14% middeldure koopwoningen en 56% vrije sector woningen. Het wordt een wijk met een groene uitstraling die aansluit op de wijk OpBuuren. De huizenbouw begint waarschijnlijk vanaf eind 2024.

 

Win-win voor wonen en sport

Een deel van de sportvelden maakt plaats voor huizen. Door kunstgrasvelden aan te leggen (die intensiever kunnen worden bespeeld) kunnen de sportverenigingen namelijk met minder velden toe. Over de nieuwe situatie is intensief overleg geweest met de sportverenigingen. Zij ondersteunen de ontwikkeling.

 

Ruimte maken voor sporten en bewegen

Van noord naar zuid door het sportpark komt een sportieve route waar we ruimte maken om elkaar te ontmoeten en waar je kan wandelen, hardlopen, skaten of fietsen. Auto’s zijn er niet welkom (uitgezonderd hulpdiensten en leveranciers). Naast de vernieuwde sportvelden voor de verenigingen is er ook ruimte voor urban sports zoals een calisthenics en een skatebaan. Veneklaas: “Daarmee spelen we in op de veranderende sportbehoefte van veelal onze jonge inwoners”. De aanleg van het zuidelijke deel van de sportieve route start eind 2022. Het noordelijke deel volgt in 2025.

 

Samenwerken aan de nieuwe woonwijk

De provincie Utrecht geeft een subsidie van € 440.000,- waarvan € 140.000,- voor de nieuwe woonwijk in Stichtse Vecht. Stichtse Vecht en gemeente Utrecht werken al sinds 2017 samen met veel partijen zoals de sportverenigingen VV Maarssen, DWSM, tennisvereniging Luck Raeck en OVVO aan Sportpark Zuilense Vecht.

 

Inspraak en besluitvorming 

Belanghebbenden konden hun reactie op de plannen geven tot en met 9 december 2020. Met de ingezonden reacties zijn de plannen bijgewerkt. Nu legt het college van B&W de plannen voor aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht. Naar verwachting behandelt de raad de plannen op 13 juli 2021. De Utrechtse gemeenteraad heeft de plannen inmiddels vastgesteld.

 

Meer weten over dit project, kijk dan op www.zuilensevecht.nl.

Afbeeldingen

  • Artist impression Sportpark Zuilense Vecht
  • Artist impression Sportpark Zuilense Vecht

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen met Marga Buiter, tel. (0346) 25 42 67. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.